ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

“ตะกุด” เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีตำนานเล่าสืบขานกันมาว่าเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐีชาวมอญสามพี่น้อง จากจังหวัดนครราชสีมา ได้อพยพล่องเรือมาตามแม่น้ำแควป่าสัก แล้วมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ บุกเบิกที่ดินทำมาหากิน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ต่อมาได้ขยายครอบครัวมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และลูกหลานมากขึ้น จึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่เคารพบูชา ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และเป็นสถานที่อบรมศึกษาแก่บุตรหลานและเพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตราย จากโจรผู้ร้าย และสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดทั้งการวางแผนการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐีชาวมอญสามพี่น้องพร้อมด้วยลูกหลาน จึงได้พร้อมกัน “ขุดสระน้ำ” ขนาดใหญ่ขึ้น โดยขุดสระน้ำเชื่อมจากแม่น้ำแควป่าสักล้อมรอบวัดและหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านสระขุด” ต่อมาเรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนไปเป็น “หมู่บ้านตะกุด” ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันตำบลตะกุด ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตะกุด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่

ตำบลตะกุด มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,268 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,167 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีความลาดชันน้อยกว่า 1 มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลผึ้งรวง , ตำบลบ้านแก้ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองสระบุรี , ตำบลปากข้าวสาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลผึ้งรวง , เทศบาลเมืองสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 748 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00

การเดินทาง

– ถนนสายตะกุด – ตลิ่งชัน
– ถนนสายพหลโยธิน
– ถนนเลี่ยงเมืองสายตะวันออก
– ถนนสายมิตรภาพ

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม

สถานที่

1) บึงตะกุด
2) อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว
3) สถานีอนามัยตำบลตะกุด
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด
5) วัดบ้านกล้วย
6) วัดตะกุด
7) วัดสะตือเจดีย์งาม

ร้านอาหาร
1ครัวเติมทรัพย์หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองฯ จ.สระบุรีอาหารตามสั่งทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกลิลลี่ดอกลิลลี่
2ไข่เค็มดินจอมปลวก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

6 + 3 =