ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ประชาชนตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื่องจากที่ดินเป็นที่ราบลุ่ม มีความสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกข้าว และพืชผักได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ ชื่อตำบลดอนทอง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มในเขตชลประทาน ทำนาปีละ 2 ครั้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนโพธิ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ดอนพุด และ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองโดน ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.เมือง จ.ลพบุรี และ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชฤดูแล้ง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 749 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 760 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยาง ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยรถรับจ้าง หรือรถส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลา

สถานที่

1.วัดกองทอง
2.วัดทองย้อย
3.คลองหนองแร่

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดทองย้อยหมู่ที่ 4 ต.ดอนทอง
2วัดกองทองหมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำปลาใช้เป็นอาหาร เป็นเครื่องปรุงรส
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + 1 =