ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยทราย เป็น 1 ใน 17 ตำบลของอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีนายเฉลิม ถนอมพิชัย เป็นกำนันประจำตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลหินกอง 2 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 12,536 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,835 ไร่ มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,025 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,238 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,406 คน แบ่งเป็นชาย 3,613 คน หญิง 3,823 คน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะลูกคลื่นลาดชันถึงลอนลาดเล็กน้อย โดยมีเนินเขาทอดตัวอยู่ทางตอนเหนือถึงทางตะวันออกของตำบล มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยทราย คลองธรรมชาติต่าง ๆ และคูส่งน้ำ เป็นต้น ประขากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกแย้ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ,รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม ปลูกเห็ดฟาง งานศิลปหัตถกรรม และลายกระจกของกลุ่มอาชีพเยาวชน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,105 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล (ระบุเส้นทาง ถนน ระยะทาง เดินทางไปยังตำบลด้วยเส้นทางใด) ถนนลาดยาง จากถนนพหลโยธิน เข้าเทศบาลตำบลหินกอง ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 7 กิโลเมตร โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผลิตภัณฑ์

แกะลายกระจก

สถานที่

1. โรงเรียนระดับประถม/มัธยม 2 แห่ง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (กระทรวงศึกษา)
3. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 7 กลุ่ม
5. ศาลาประชาคม 3 แห่ง
6. สถานีอนามัย 1 แห่ง
7. ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล 1 แห่ง
8. วัด 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระจกแกะลายนำกระจำ/กระจกเงา มาติดด้วยสติ๊กเกอร์ จอกลายที่ต้องการ
ลงบนกระจกใช้มีดคัตเตอร์ แกะลายตามแบบ นำกระจกที่แกะลายแล้วไปพ่นน้ำยา ลอกสติ๊กเกอร์ออกจะได้ลวดลายบนกระจกตามต้องการ
2น้ำยำสำเร็จรูปน้ำยำสำเร็จรูป
3สมุดโทรศัพท์กระดาษสาสมุดโทรศัพท์กระดาษสา
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

78 + = 83