ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่า และมีหนองน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมหนองน้ำ ซึ่งมีปลาหมอเป็นจำนวนมาก หรือเรียกว่าปลาเขง โดยได้จับปลาหมอเป็นอาหารเพื่อยังชีพ จนประชาชนได้เรียกบริเวณหนองน้ำแห่งนั้นจนติดปากว่า “หนองปลาหมอ”

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ มี้นที่รับผิดชอบ 13.816 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,635 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่ราบสูงบางส่วน ภายในพื้นที่มีคลองส่งน้ำจำนวน 2 สาย แต่มีปริมาณไม่เพียงพอจึงเป็นเหตุให้เกิดภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการน้ำปริมาณน้อย เหมาะแก่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบัวลอย ตำบลหนองจิก ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองไข่นำ ตำบลไผ่ตำ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหว้ยขมิ้น ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองปลิง ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ส่วนประปายังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์บ้านตลอดจนมือถือใช้

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้โดยทางรถยนต์ มีถนนลาดยางเข้าถึงตำบล ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึงหมู่ที่ใกล้อำเภอมากที่สุด ส่วนหมู่ที่ไกลอำเภอที่สุดระยะทาง 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าหวายมัดเชือกฟาง

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.
2.สถานีอนามัย
3.วัดร่องแซง
4.วัดหนองผักชีใต้
5.วัดหนองบอน
6.วัดท่าช้าง
7.วัดหนองปลาหมอ
8.วัดหนองปลากระดี่
9. โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่
10.โรงเรียนวัดหนองผักชีใต้
11. โรงเรียนวัดร่องแซงกุลไพศาล

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดหนองปลาหมอเป็นวัดโบราญเก่าแก่และอยู่คู่ตำบลหนองปลาหมอเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญในชุมชนเป็นศูนย์รวมจิดใจของคนทั้งตำบลหนองปลาหมอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1พรมเช็ดเท้าผลิตจากเศษผ้าและทอด้วยกี่
2สาโทไทยเพรียวสาโทไทยเพรียว (สุราแช่ข้าวเหนียว)
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 3 = 1