ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้าน ขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองหมู ต่อมายุบกิ่งอำเภอหนองหมู เนื่องจากการคมนาคมเปลี่ยนจากทางเรือเป็นทางบก จึงมาขึ้นกับอำเภอวิหารแดง ตำบลคลองเรือ แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบเชิงเขา มีการทำนา, ทำไร่ และการเลี้ยงโคนมเป็นส่วนใหญ่ คุณภาพดิน ขาดอินทรีย์วัตถุ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,779 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอวิหารแดง เดินทางโดยรถโดยสาร สาย วิหารแดง-คลองเรือ ระยะทางประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1 วัดคลองไทร
2 วัดหนองไทร
3 วัดสมานมิตร
4 วัดเขาแก้ววนาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1ทอพรมเช็ดเท้าเป็นหัตถกรรมทอพรมเช็ดเท้า ด้วยเศษผ้า มีความคงทน หนา และนุ่มเท้า
2พรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 2