ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแสลงพันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอวังม่วง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านมณีโชติ หมู่ที่ 2 บ้านปึกสำโรง หมู่ที่ 3 บ้านหินซ้อนเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด

พื้นที่

ตำบลแสลงพันมีพื้นที่ทั้งหมด 68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นภูเขา ทางทิศตะวันตกของตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่าน และเป็นแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอแก่งคอยกับอำเภอวังม่วงคือ แม่น้ำป่าสัก ทางทิศเหนือของตำบลมีคลองน้ำไหลผ่าน และเป็นแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลคำพรานกับตำบลแสลงพัน คือคลองมวกเหล็ก ทางด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขายาวเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอมวกเหล็กกับอำเภอวังม่วง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองย่างเสือ, ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหินซ้อนใต้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน มันสัมปะหลัง อาชีพรองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ระบบสาธาณูปโภคครบ ยกเว้นระบบโทรศัพท์ที่ยังไม่ทั่วถึงหมู่ที่ 2,3,4,5

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ถีงจังหวัดสระบุรีแล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (มิตรภาพ) จากอำเภอแก่งคอยใช้ทางหลวงหมายเลข 3224 (แก่งคอย – แสลงพัน) จากอำเภอมวกเหล็กใช้ทางหลวงหมายเลข 2089 (มวกเหล็ก – วังม่วง)

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเทียวชมทุ่งทานตะวัน

สถานที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
ทางด้านการศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
1.โรงเรียนบ้านมณีโชติ (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
2.โรงเรียนบ้านปึกสำโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
3.โรงเรียนบ้านแสลงพัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
4.โรงเรียนบ้านหนองกรด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ทางด้านศาสนา มีวัด 5 แห่ง
1.วัดมณีโชติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
2.วัดปึกสำโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
3.วัดหินซ้อนเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
4.วัดแสลงพัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
5.วัดหนองกรด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สถานที่ท่องเที่ยว
1ทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวัน
การเตรียมตัวเที่ยวทุ่งทานตะวันให้สนุก
1. เตรียมกล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปสวย ๆ กับดอกทานตะวัน
2. เที่ยวทุ่งทานตะวันควรไปตอนเช้าจะเป็นช่วงที่สวยที่สุด เพราะทานตะวันจะชูช่อรับพระอาทิตย์ขึ้น หงายหน้าช่วงเที่ยง และคอตกไปกับดวงอาทิตย์ทุกวัน
3. ทุ่งทานตะวันแต่ละทุ่งมีอายุบานประมาณ 15 วัน เพราะฉะนั้นควรสอบถามข้อมูลทุ่งทานตะวันบานที่ อบต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทร.036364443
2อุโมงค์ต้นไม้อยู่บนทางหลวงหมายเลขที่ 2089 (วังม่วง – มวกเหล็ก) กิโลเมตรที่ 14 เป็นซุ้มอุโมงค์ต้นไม้ที่เกิดจากต้นไม้บนช่องเขาโน้มเข้าหากัน โดยมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
3Mr.A SteakHouse (ไร่องุ่นปภัสรา)เป็นร้านเชิงเขา ใน ไร่องุ่นปภัสรา มีอาหารจำพวก สเต็กเนื้อวัว ,เนื้อนกกระจอกเทศ ,อาหารหวานขึ้นชื่อ คือ พายไส้องุ่น ของคุณกบ(ปภัสรา เตชะไพบูลย์) ในบริเวณมีม้าให้บริการขี่เล่น
4ร้านอาหาร ครัวคูณย่า(บ้านไร่ปลายเนิน)อาหารจานเด็ด คือ ยำกบสูตรโบราณ , ลาบทอด ,เมียงเสวย และอาหารตามสั่งอีกมากมาย
5บ้านไร่บ้านสวนเลือกตัดองุ่นไร้เมล็ดสดๆ จากไร่ ปลอดภัยไร้สารพิษ
6เนินพิศวงอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2089 (วังม่วง – มวกเหล็ก) กิโลเมตรที่15 เป็นเนินเขา รถยนต์จอดอยู่ที่ต่ำสามารถไหลขึ้นที่สูงได้
7ฟาร์มม้าสีขาวเป็นฟาร์มเลี้ยงม้าขนาดใหญ่ที่สวยงาม และทันสมัย อยุ่ใน ไร่องุ่นปภัสรา

โรงแรม
1กระท่อมทิพย์ฮิลล์รีสอร์ทตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง ห่างจากอำเภอวังม่วง 10 กิโลเมตรบริการที่พัก อาหาร
2พนาวารีรีสอร์ทหมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน ห่างจากอำเภอวังม่วง 7 กิโลเมตรบริการที่พัก อาหาร

ร้านอาหาร
1Mr.A SteakHouse(ไบ้านมณีโขติ หมู่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรีเป็นร้านเชิงเขา ใน ไร่องุ่นปภัสรา มีอาหารจำพวก สเต็กเนื้อวัว ,เนื้อนกกระจอกเทศ ,อาหารหวานขึ้นชื่อ คือ พายไส้องุ่น ของคุณกบ(ปภัสรา เตชะไพบูลย์) ในบริเวณมีม้าให้บอริการขี่เล่น
2ร้านอาหาร ครัวคูณบ้านมณีโชติ หมู่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (บริเวอาหารจานเด็ด คือ ยำกบสูตรโบราณ , ลาบทอด ,เมียงเสวย และอาหารตามสั่งอีกมากมาย

สินค้าที่น่าสนใจ
1
2พายองุ่นพายองุ่น
3แก้วมังกรแก้วมังกร จัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ปลูกกันในประเทศแถบตะวันออกกลาง มีรสหวาน แคลลอรี่ต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก อีกทั้งต้นแก้วมังกรยังจัดเป็นไม้มงคลเหมาะสำหรับปลูกประดับบ้านปัจจุบันมีปลูกอยู่ 2 พันธุ์ คือพันธุ์ไทย (เนื้อสีขาว) และพันธุ์ไต้หวัน (เนื้อสีแดง) มีจำหน่ายตลอดทั้งปี
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 2