ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลำสมพุงได้ก่อตั้งมาประมาณ 38 ปี มีการอพยพของประชาชนจากอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา การปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนันปกครองดูแล ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน นายเชวงศักดิ์ สวงวงศ์วิจิตร เป็นกำนัน ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีที่ทำการ อบต. ตั้งอยู่พื้นที่บ้านลำสมพุง หมู่ที่ 1 มีคณะกรรมการบริหาร อบต. ควบคุมดูแลการดำาเนินงานภายในตำบล

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง และมีสภาพเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน หน้าดินจึงมีน้อย เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์และการทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวนทำไร่
อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 799 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลลำสมพุง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ตามถนนมิตรภาพถึงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวซ้ายตามถนนปากช่อง – ลำสมพุง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ,เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้

สถานที่

1. ถ้ำเทพนิมิตร

ร้านอาหาร
1ร้านขวัญหมู่ที่ 1 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีขายอาหารตามสั่ง
2ร้านอรุณหมู่ที่ 1 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีขายอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพใช้มูลสัตว์หมักจนสลายตัวได้ที่แล้วผสมกับดินเหนียว 10% แล้วเพิ่มธาตุอาหารตามต้องการ
3หัตถกรรมจากรากไม้หัตถกรรมจากรากไม้
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

22 + = 31