ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ต่อมาปี พ.ศ.2512 ตำบลมวกเหล็ก ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอแก่งคอย ยกฐานะให้เป็นอำเภอมวกเหล็ก และเขตตำบลมวกเหล็ก ได้แบ่งแยกออกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอมวกเหล็ก เมื่อปี 2512 แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน และแยกเป็น 13 หมู่บ้าน ในปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงสลับภูเขามีธารน้ำไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแสลง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย , รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 425 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.25

การเดินทาง

จากถนนมิตรภาพถึงหน้าที่ว่าอำเภอมวกเหล็ก ระยะทาง 3 กม. และจากหน้าที่ว่าการอำเภอมวกเหล็กถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเพื่อสุขภาพ,ข้าวเกรียบเผือก,ไวน์องุ่น,ท๊อฟฟี่กระทิสด

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก
2) สถานีตำรวจ
3) สำนักงานเทศบาล
4) องค์การบริหารส่วนตำบล
5) ธนาคาร ธกส.
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7) น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
8) ค่ายลูกเสือ , รีสอร์ท

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

โรงแรม
1ค่ายฉิ่มกุลตู้ ปณ. 9 ปทจ. ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1650
โทรสาร : 0 2464-2402
2ค่ายลูกเสือหัตถวุธหมู่ที่ 4 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180
โทร : 036-341228,344244
3ชาญ อิสสระ รีสอร์ท 71 หมู่ 8 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180
โทร : 036-341-899 , 036-341-900
โทรสาร : 036-341-899
จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 1,500 – 4,000 บาท
4ดาวเด่น รีสอร์ท 122 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1745, 0 2579-0436
จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 500 – 2,200 บาท
5น้ำตกไร่กุสุมา 144 หมู่ 4 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1491, 0 3634 1495,
0 2579 1591
โทรสาร : 0 3634 4235
จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 1,200 – 6,500 บาท
6พาร์ค ฮิลล์ รีสอร์ทต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1464, 0 2208-9200-3
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 1,200 – 4,000 บาท
7ภูธาร รีสอร์ท 76 หมู่ 9 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 036 341151-2, 0 2970-6063
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 1,300 – 7,000 บาท
8มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท42/2 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3633 0193 , 0 3633 0195,
0 2719 9054-8
โทรสาร : 0 3633 0335
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 2,000 – 6,500 บาท
9มวกเหล็ก ฟอร์เรส 213 ม.1 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3633 0199–200
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 3,500 – 5,000 บาท
10มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท 208/1 หมู่ 2 ถ.มวกเหล็ก-วังม่วง
ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1260
โทรสาร : 0 3634 1261
ราคา 2,200 – 6,000 บาท
11มวกเหล็ก แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท14 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1027
ราคา 600 – 2,800 บาท
12ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น195/5 ถ.มิตรภาพ
ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1621-2, 0 2282-1100,
0 2281-1422
13สายธารแรลลี่ รีสอร์ทต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180
จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 500 – 1,500 บาท
14อิงเขา91 หมู่ 8 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 08 6355 1966 , 08 9743 0617
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 750 – 1,000 บาท
15ไร่พนาวัน177 ม.2 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 500 – 3000 บาท
16ไร่ริมธาร160 หมู่ 1 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 0 3634 1209
จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 500 บาท

ร้านอาหาร
1ครัวน้ำตกม.1 ต.มวกเหล็กทั่วไป
2ครูต้อต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก โทร.036-341283สเต๊ก,ทั่วไป
3บิ๊กโจ้ยหน้า อสค. ต.มิตรภาพ โทร.036-344402,341929สเต๊ก,ทั่วไป
4มวกเหล็กสเต๊กเฮ้าต.พญาเย็น อ.ปากช่อง โทร.036-341011สเต็ก,ทั่วไป
5ว่าวไทย ม.1 ต. มวกเหล็ก โทร.036- 330141 ทั่วไป
6อีสานคลาสสิคม.3 ต.มวกเหล็กทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1ทับทิม
2กระหรี่ปั๊ปกระหรี่ปั๊ป
3กระหรี่ปั๊ปไส้ไก่กระหรี่ปั๊ปไส้ไก่
4กล้วยอบ,ข้าวเกรียบเผือกแปรรูปกล้วย มันเทศ เผือก
5กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บ
6กุนเชียงสมุนไพรกุนเชียงหมูผสมสมุนไพรพื้นบ้าน 10 ชนิด มันน้อย ไม่ใส่สารกันเสีย สี ดินปะสิว ชูรส และแป้ง ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ
7ของที่ระลึกจากหนังเทียมของที่ระลึกจากหนังเทียม
8งาขาวกระจกแม่สมจิตรงาขาวกระจกแม่สมจิตร
9ท๊อฟฟี่กระทิสดท๊อฟฟี่กระทิสด
10น้ำองุ่นสดมธุรสน้ำองุ่นสดมธุรส
11ไวน์แวงเดอร์เรย์ (รุ่นคลาสสิค)จุดเด่น เป็นไวน์ที่รสฝาด ระดับ SW-8, Rerve ของ France ALH 13% Vol. รสชาด หอมนุ่มนวล เช่นเดียวกับไวน์เกรดสูง (Reserve) ของต่างประเทศ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 9 = 13