ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองแกเป็นตำบลหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนองโดน ต่อมาตำบลหนองแกได้โอนมาอยู่กับกิ่งอำเภอพระพุทธบาท และได้ยกฐานะเป็นอำเภอพระพุทธบาท มีนายพรหมมา ดวงสุวรรณ์ เป็นกำนันคนแรกของตำบล

พื้นที่

ตำบลหนองแกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีแต่ห้วยธรรมชาติที่ไหลมาจากตำบลนายาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนายาว ถนนพหลโยธิน จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพุกร่าง และอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน/ทำไร่ และเลี้ยงปลา
อาชีพเสริม ได้แก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน รับจ้างทั่วไป เช่น ก่อสร้าง, ช่างไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 919 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 876 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลหนองแกมีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 ทางด้วยกัน คือ
1. การคมนาคม มีถนนราดยางสายพระพุทธบาท-บ้านหมอ ที่ติดทางทิศใต้ของตำบล เชื่อมพื้นที่ในหมู่บ้าน
2. ถนนพระพุทธบาท-หนองโดน ตามทางหลวงหมายเลข 302 ตัดผ่านตำบลหนองแกทางทิศเหนือ โดยวิ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างตำบลหนองแกและอำเภอหนองโดน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมัดหมี่บ้านตาลเสี้ยน

สถานที่

1. สถานีอนามัยตำบลหนองแก
2. โรงเรียนประถมศึกษา
3. หอกระจายข่าว
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
5. วัดตาลเสี้ยน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าทอมัดหมี่บ้านตาลเสี้ยนเป็นผ้าทอมัดหมี่บ้านตาลเสี้ยน ที่ทำขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าบ้านตาลเสี้ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำลวดลายกันขึ้นมาเอง ซึ่งมีหลายแบบหลายลายให้เลือก มีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผ้าถุง ผ้าขาวม้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

52 − = 44