ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพุกร่างเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แต่เดิมมีน้ำพุผุดขึ้นมาจากไหล่เขาบ้านพุ มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปี และมีต้นกร่างใหญ่ตรงปากน้ำพุ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า “พุกร่าง” จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลพุกร่างจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

ตำบลพุกร่างมีสภาพทางกายภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีดินขาวปูนมาร์ลมาก มีที่ลุ่ม ต่ำกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่เหมาะในการทำพืชไร่ระยะสั้น ทำนา ทำสวน และปลูกพืชผักต่าง ๆ ในบางส่วนของพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 9,050 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,490 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 838 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.25 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลเป็นถนนลาดยาง และเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็น จำนวน 99 เปอร์เซ็นของจำนวนถนนทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลพุกร่าง มีระยะห่างจากอำเภอพระพุทธบาทโดยทางรถยนต์ไปตามถนนสายพระพุทธบาท-ท่าเรือ ประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1) วัด 4 วัด สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
2) โรงเรียน 4 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
4) หอกระจายข่าว 9 แห่ง
5) ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
6) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
7) โรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง
8) สถานีอนามัย 1 แห่ง
9) ตลาดนัด 1 แห่ง
10) ร้านค้า 46 แห่ง
11) ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง
12) ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1ศาลเจ้าพ่อเขาตกศาลเจ้าพ่อเขาตกนี้ เป็นของสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ของเดิมทำเครื่องบนด้วยไม้มีช่อฟ้าใบระกา แต่ถูกไฟป่าไหม้อยู่เสมอ ต้องสร้างกันใหม่เรื่อยมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงให้สร้างใหม่ ทำเป็นเก๋งจีนเครื่องบนใช้อิฐปูนทั้งนั้น และโปรดให้พระยาเพชรรัตน์สงครามนำศิลามาจากเขาตกให้ช่างจำหลักเป็นเทวรูปขึ้น ทำเป็นเทวรูปนั้นชันเข่า สูงประมาณ 80 เซนติเมตร เพื่อนำไปประดิษฐานแทนเทพารักษ์ของเดิม เมื่อสมโภชแล้วโปรดให้แห่ลงเรือที่ท่าพระนำไปประดิษฐ์ไว้ที่ศาลนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2504

โรงแรม
1สุขสันต์รีสอร์ทหมู่ที่ 9 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ร้านอาหาร
1ร้านจันทร์กระจ่างหมู่ที่ 9 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีอาหารตามสั่ง
2ร้านสุขสันต์หมู่ที่ 9 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีอาหารตามสั่ง
3ร้านเชิญซิคะหมู่ที่ 8 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ, ผ้า, วัสดุธรรมชาติเปลือกข้าวโพด, เทียนไข
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

29 + = 34