ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนายาวในอดีตเป็นป่าและ ภูเขามีสัตว์ป่า เช่น ช้าง เสือ อาศัยอยู่มาก และมีถนนพหลโยธิน และถนนนายาว-ซับครกตัดผ่าน มีผู้อพยพมาจากจังหวัดลพบุรีบ้าง จากอำเภอเสาไห้บ้างมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลนายาว นอกจากนี้ยังมีชนชาติมอญจากตำบลบางขันหมาก มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้างไร่หงษา, สระลำใย,นายาว ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน เหตุที่เรียกว่า”ตำบลนายาว” เพราะเนื่องจากการตั้งบ้านเรือนของราษฎรที่เรียงรายบริเวณสองข้างถนน และได้มีการทำนาตลอดถนนสายพหลโยธินที่ตัดผ่านหมู่บ้านจึงได้ชื่อว่า “ตำบลนายาว” จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และพื้นที่ราบลุ่มบางส่วน มีพื้นที่ทั้งหมด 20,952 ไร่ พื้นที่ เกษตร 17,279 ไร่ แยกเป็น
พื้นที่ทำนา 4,253 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 6,692 ไร่ พื้นที่ทำสวนมะม่วง 300 ไร่ พื้นที่สวนมะพร้าว 578 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ 5,376 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิคม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ผลิตขนมเพื่อจำหน่าย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 970 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) และ ถนนนายาว – ซับครบตัดผ่านตำบล และมีถนนสายต่างๆ เชื่อมต่อกับตำบลต่างๆ ภายในอำเภอพระพุทธบาท และอำเภอใกล้เคียง

ผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วนสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากกะลามะพร้าว

สถานที่

1. สถานีอนามัย 1 แห่ง
2. ศูนย์สาธิตการตลาด 1 แห่ง
3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี 1 แห่ง
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง
5. ศูนย์สาธารณสุขมุลฐานชุมชน 1 แห่ง
6. ลานค้าชุมชน 1 แห่ง

ร้านอาหาร
1ร้านคุณย่าหมู่ที่ 3 ต.นายาว อ.พุทธบาท จ.สระบุรีอาหารตามสั่ง
2ร้านงูเห่าหมู่ที่3 ต.นายาว อ.พุทธบาท จ.สระบุรีอาหารตามสั่ง
3ร้านมะลิหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พุทธบาท จ.สระบุรีอาหารตามสั่ง
4ร้านลูกเกดหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พุทธบาท จ.สระบุรี
โทร.323919
อาหารตามสั่ง
5ร้านเพื่อนหมู่ที่4 ต.นายาว อ.พุทธบาท จ.สระบุรีอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ทองม้วนสมุนไพรทองม้วนสมุนไพร
2ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากกะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์แกะสลักจากกะลามะพร้าว โดยการนำเอากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น นกกระยาง, แมงป่อง, แมงส้ม และนำมาทำเป็นกาน้ำชา
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 51 = 59