ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไผ่ขวาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองพันเรือ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 3 บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 4 บ้านหนองพันเรือ หมู่ที่ 5 บ้านไร่กลาง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหญ่ และหมู่ที่ 7 บ้านหนองชายเขา

พื้นที่

สภาพดินโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่ 3 สาย จึงทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 26.68 ตร.กม. หรือประมาณ 16,675 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเพนือ ติดต่อกับ อบต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา เพาะเห็ด
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่ เป็ด ไว้บริโภคและจำหน่าย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 608 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 608 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3267 ตัดผ่านทางตอนเหนือของตำบลในแนวตะวันตก ตะวันออก ผ่านหมู่ที่ 1,3,4,5,6
2.ลาดยางสายบ้านร่อม-ดอนพุด
3.การคมนาคมติดต่อภายในตำบลระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังซึ่งมีโครงข่ายทั่วถึงกันทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มเกษตรกรทำนา

สถานที่

1.วัดมะขามเรียง
2.วัดหนองพันเรือ
3.โรงเรียนวัดมะขามเรียง
4.โรงเรียนวัดหนองพันเรีอ
5.องค์การบริหารส่วนตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จันทน์
2น้ำพริกเห็ดฟาง1 น้ำพริกเผาเห็ดฟาง
2 น้ำพริกตาแดง
3 น้ำพริกนรกเห็ดฟาง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + 5 =