ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกใหญ่ เคยมีชื่อปรากฏอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณ จะเห็นได้จากคำให้การของขุนโขลน ที่พรรณาทางเดินไปเมืองปรันตนะ (ขีดขิน) จนไปถึงพระพุทธบาทก่อน และสมัยพระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงศรีอยุธยา ชื่อว่า “บ้านใหญ่” คนทั่วไปเรียกกันว่า “โคกบ้านใหญ่” แต่ชื่อทางราชการเรียกว่า “โคกใหญ่” เนื่องจากมีดอนดินกว้างใหญ่เป็นโคกสูง

พื้นที่

โคกใหญ่เป็นตำบลขนาดเล็ก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชากรมีอาชีพทำนา สภาพดินโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว เป็นทรายลุ่ม มีคลองชลประทานตัดผ่านในพื้นที่ 3 สาย สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเนื้อที่ประมาณ 19.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,278 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. หรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.รอม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ และเขตอำเภอดอนพุด

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ปลูกเผือก
อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงไก่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 681 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 143 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.99 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางหลวงหมายเลข 3267 ตัดผ่านทางตอนใต้ของตำบลผ่านหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวงาม และหมู่ที่ 6 บ้านโคกใหญ่
2. ทางลาดยางสายบ้านหมอ-บ่อกระโดน จากอำเภอบ้านหมอ ประมาณ 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

โครงการกองทุนชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกใหญ่

สถานที่

1. วัดหนองนางปุ๋ย
2. วัดโคกใหญ่
3. โรงเรียนวัดโคกใหญ่
4. โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย
5. สถานีอนามัยตำบลโคกใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 3 =