ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

คำว่า “ตลาดน้อย” เดิมเรียกกันว่า “ตลาดเนื้อ” สมัยก่อนมีสัตว์ป่าชุกชุม บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นหนองน้ำใหญ่ สัตว์ป่ามักมาดื่มน้ำ ณ หนองน้ำแห่งนี้ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มาอาศัยแถบหนองน้ำนี้ ซึ่งมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ เมื่อได้เนื้อสัตว์มาก็จะนำมาขายรวมกับของป่าอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนกัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ตลาด” แต่เนื่องจากเป็นชุมชนเล็กๆ ได้มีการเรียกกันต่อมาว่า “ตลาดน้อย”

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลตลาดน้อยเป็นที่ราบลุ่ม สำหรับบางส่วนเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การทำเกษตร เช่น ทำไร่ ทำนา และทำสวน ปลูกผักสวนครัว มีระบบชลประทานของกรมชลประทานตัดผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองโดน อ.หนองโดน, ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านหมอ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หรเทพ,ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ

อาชีพ

ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,072 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 350 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1 ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอบ้านหมอเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับ การติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง (อำเภอหนองโดน) เป็นถนนลาดยางและลูกรัง
2 ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและบางส่วนเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลิตภัณฑ์

ตัดเย็บเสื้อผ้า

สถานที่

1 วัดโบสถ์แจ้ง
2 วัดโพธิ์ทอง
3 วัดโคกมะขาม
4 รร.วัดโพธิ์ทอง
5 รร.ชุมชนบ้านตลาดน้อย “ประชานุกูล”
6 รร.โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
7 อบต.ตลาดน้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จันทน์
2ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัวผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
3ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟางผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
4ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
5พรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้า
6หมอนลายไทยหมอนลายไทย
7หัตถกรรมจากผ้าใยบัวหัตถกรรมจากผ้าใยบัว
8หัตถกรรมจากรังไหมหัตถกรรมจากรังไหม
9เทียนหอมเทียนหอม
10เสื้อผ้าสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูป
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 3 = 2