ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหลวง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหมู่บ้านบ้านหลวงและกลุ่มหมู่บ้านหนองมน โดยมีถนนโพธิ์พระยาท่าเรือแบ่งเขตหมู่บ้านทั้ง 2 กลุ่ม สันนิษฐานว่ากลุ่มหมู่บ้านหนองมนมีเชื้อสายมาจากชาวพวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง และนครเวียงจันทน์ตั้งแต่รัชกาลที่ 2 ส่วนกลุ่มหมู่บ้านบ้านหลวง สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นที่อาศัยของข้าราชบริพารในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งในสมัยนั้นมีความเจริญมาก ดูได้จากมีวัดอยู่ถึง 4 วัด คือ วัดโคกข่อย วัดมหายาม ซึ่งวัดนี้กลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จะคงมีวัดอยู่ในปัจจุบันคือวัดช้าง ซึ่งเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นที่เลี้ยงช้างของชาวมอญและพม่าที่ถูกกวาดต้อนมาเพราะมีเพนียดเลี้ยงช้างและรูปปั้นหงส์เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญอยู่หน้าวัดบางนา ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านหลวง

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝน ไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีคลองส่งน้ำชลประทานและคลองธรรมชาติผ่านหมู่บ้านเอื้ออำนวยในการทำการเกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองตาเมฆ และคลองหนองมน แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ โครงการชลประทานโคกกระเทียม และคลอง 23 อาร์ สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (มีนาคม – เมษายน) ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูหนาว พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการเกษตรฤดูแล้ง ปลูกพริกมัน ข้าวโพดกินฝัก ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน ส่วนโทรศัพท์มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านหลวง มี 2 เส้นทาง คือ สายพหลโยธิน เริ่มต้นจากรังสิตเข้าตัวเมืองสระบุรี จากตัวเมืองสระบุรีประมาณ 6 กม. ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทางโรงปูนซีเมนต์ตำบลท่าลาน ประมาณ 25 กม. วิ่งผ่านโรงปูนซีเมนต์จนสุดแล้วเลี้ยวขวาไปถึงสี่แยกไฟแดงบ้านหมอ-ท่าเรือ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ (ไปอ่างทอง) ผ่านอำเภอดอนพุดเลยไปประมาณ 3 กม. ถึงปั๊มน้ำมันเอสโซ่ด้านขวามือ ก่อนขึ้นสะพานเลี้ยวขวาทางเข้าวัดดอนทอง ประมาณ 500 เมตร ถึงศูนย์ส่งเสริมอาชีพประจำตำบลบ้านหลวง ส่วนเส้นทางที่สอง คือ ถนนสายเอเซีย เริ่มต้นจากรังสิตแยกเข้าถนนสายเอเซียถึงทางแยกเข้าจังหวัดอ่างทองขึ้นสะพานลอยข้ามฝั่งไปทางอำเภอท่าเรือ วิ่งตรงไปจนถึงสะพาน (ก่อนถึงปั๊มน้ำมันเอสโซ่ซ้ายมือ) ข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเข้าวัดดอนทองหลวงพ่อเฮ็น ประมาณ 500 เมตร ถึงศูนย์ส่งเสริมอาชีพประจำตำบลบ้านหลวง

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสระผมสมุนไพร

สถานที่

1. โรงเรียนวัดช้าง
2. โรงเรียนวัดหนองมน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดช้าง
4. วัดช้าง
5. วัดหนองมน

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียว
2แชมพู ครีมนวดผมสมุนไพรเป็นแชมพูสระผมและครีมนวดผมสมุนไพรที่ทำจากดอกอัญชัญ มะกรูด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

85 − 76 =