ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ต.ดงตะงาว มีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ต.ดงตะงาว เมื่อก่อนชื่อ ต.โคกโพธิ์ อยู่ในเขตการปกครองของ อ.หนองโดน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ต.ดงตะงาว เมื่อมาอยู่ในเขตการปกครองของ อ.บ้านหมอ สาเหตุการเปลี่ยนชื่อ สืบเนื่องมาจากสภาพพื้นที่เป็นที่นา ราบลุ่มและมีงูแม่ตะงาวชุกชุมเป็นจำนวนมาก และอยู่ในความปกครองของ อ.ดอนพุด มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ต.ดงตะงาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อ.ดอนพุด อยู่ห่างจาก อ.ดอนพุด ประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคม การติดต่อในหมู่บ้านมีถนนลูกรัง ลาดยาง และ คสล. สลับกันในตำบล/หมู่บ้าน ใช้ได้สะดวกทุกฤดูกาล เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และมีคลองชลประทาน คลองส่งน้ำ ผ่านแต่ละหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว น้ำจะท่วมเป็นบางช่วงของพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้แช่อิ่ม จักสานพัด สานแข่งปลาทู เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 455 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล จากศาลากลางจ.สระบุรี มาตามถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ผ่านอ.เมือง อ.เสาไห้ ประมาณ 12 กม.เข้าเขต อ.ท่าหลวง เลี้ยวขวาข้ามแม่น้ำป่าสัก เลี้ยวขวา ประมาณ 1 กม.ผ่านโรงปูนท่าหลวง ถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย ขับรถผ่านสี่แยกบ้านหมอขับตรงไปประมาณ 9 กม.โดยใช้ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ เข้าเขต อ.ดอนพุด การเข้าตำบลดงตะงาว เข้าได้ 5 สาย ถนนวัดช้าง-โคกโพธิ์ ถนนสายหนองกระทะ-ท่ากระแช ถนนสายอ้อมแก้ว-โคกโพธิ์ ถนนสายบ้านแพรก-ดอนทอง ถนนสายโกร่งธนู-ดอนทอง

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้แช่อิ่ม

สถานที่

1.วัดโคกโพธิ์
2.วัดดอนทอง
3.โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
4.โรงเรียนวัดดอนทอง
5.สถานีอนามัย ต.ดงตะงาว
6.อบต.ดงตะงาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดดอนพุดสันนิษฐานสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2407 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2450 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระภิกษุรูปใดเป็นปฐมเจ้าอาวาส จนกระทั่ง พ.ศ.2478 มีหลวงพ่อแพเป็นเจ้าอาวาส ครั้งเมื่อมรณะภาพแล้วประมาณ 1 ปี หลวงพ่อเฮ็นสิริวโส เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา และกรมการศาสนา ให้เป็นวัดตัวอย่างเมื่อ พ.ศ.2540

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยม้วนกล้วยม้วน
2ข้าวเกรียบชาวดงข้าวเกรียบชาวดง
3ข้าวเกรียบสมุนไพรข้าวเกรียบปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ
4น้ำผลไม้พร้อมดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
5ผลไม้แช่อิ่มผลไม้ชนิดต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่ม
6เครื่องออกกำลังมือเครื่องออกกำลังมือ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 82 = 85