ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมตำบลบ้านปรก มีชื่อว่า ตำบลคุ้งลมทวน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลลมทวน มีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกเป็น ตำบลบ้านปรกและได้มีการแบ่งเขตการปกครองเพิ่มขึ้นเป็น 11 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน สาเหตุที่ใช้ชื่อว่าตำบลบ้านปรก เนื่องจากได้มีการตั้งชื่อตามชื่อของหลวงพ่อปรก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในศาลาปรก ซึ่งขณะนั้นศาลาปรกเปรียบเสมือนเป็นศาลาหลักเมืองประจำจังหวัดในปัจจุบันหลวงพ่อปรกประดิษฐ์ฐานอยู่ที่วัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง เพราะได้มีการแบ่งเขตตำบลบ้านปรก บางส่วนไปรวมกับตำบลแม่กลอง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำกลองไหลผ่าน พื้นดินเหมาะในการปลูกพืช ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าว ฯลฯ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำแม่กลอง
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

– มีประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และรถประจำทางผ่านสะดวกสบาย

การเดินทาง

– เดินทางจากตัวเมืองสมุทรสงครามโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนสายสมุทรสงครามบ้านแพ ระยะทางประมาณ 10 กม
– มีรถประจำทางประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสาน

สถานที่

1. วัดแก้วฟ้า
2. วัดคู้สนามจันทร์
3. วัดจันทร์เจริญสุข
4. เจดีย์วัดช่องลม
5. วัดพักตราราม
6. วัดโรงธรรม

สถานที่ท่องเที่ยว
1เจดีย์ไห 100 ปี (วัดช่องลม)จัดสร้างโดยหลวงพ่อบ่าย มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธฉาย (ถ้ำไห) โดยบอกบุญเรี่ยไรจากชาวบ้านขอไหต่างๆเพื่อสร้างพระพุทธฉาย และได้ทำาการก่อสร้างโดยใช้ทาสและพระสงฆ์ในวัดโดยได้ขอร้องให้จางวางสอน (หลวงประดิษฐ์ไพเราะ) เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง คือครูถม เจริญผล และได้สร้างแพะไว้หน้าถ้ำ 1 ตัว มีชื่อว่า “บู๊” ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของหลวงพ่อบ่าย ซึ่งท่านเกิดปีมะแม
2วัดจันทร์เจริญสุข (หลวงปู่สาย)พระครูสมุทรมงคล (หลวงพ่อสาย) เป็นที่เคารพนับถือของคณะศิษย์ เมื่อท่านมรณภาพแล้วสภาพศพไม่เน่าเปื่อย
3วัดจันทร์เจริญสุข (หลวงปู่สาย)
4วัดคู้สนามจันทร์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นราวกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมแห่งชาติ คือ วิหารรอยพระพุทธบาทจำลองใหญ่ ภายในวิหารขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 10 เมตร ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระมหาชนกที่น่าศึกษายิ่ง โดยทุกๆปีจะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรมศิลปกรมาศึกษา
5วัดคู้สนามจันทร์ รอยพระพุทธบาท 4 รอย ได้รับการสำรวจจากนักโบราณคดีจากประเทศสเปน เมื่อปี พ.ศ.2536 มีอายุโดยประมาณ 400 ปี

โรงแรม
1กนกรัตน์รีสอร์ท50/5 ซ.ไฟฟ้า ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 081 434 8243
081434 8242, 034 752 707
Fax : 034 711 460
2ครัวแม่อุไร84 ม.8 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 034 752 922, 086 569 3162
Fax : 034-752922
บ้านพักกึ่งรีสอร์ทกึ่งโฮมสเตย์ ติดแม่น้ำแม่กลอง
มีแอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ราคาคืนละ 600-1,000
บาท มีร้านอาหาร สามารถนั่งตกปลา มีเรือนำเที่ยว
3ชาวเล50/6 ม.6 ต.บางปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 034-752681, 081-7929346
4บ้านชมเดือน 39/4 หมู่ 9 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ กม. 38
ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3475 2200-1
จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 500 – 700 บาท
5บ้านพักชาวเล(อเมซอนเมืองไทย) 50/6 หมู่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3475 2681, 08 1792 9346, 08 1012 8926
จำนวนที่พัก 3 ห้อง, ราคา 600 – 600 บาท
6บ้านพักทองแสงจันทร์35/1 ม.9 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 08-6756-2428
7บ้านริมคลอง43/1 หมู่ 6 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ
ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3475 2775, 0 3471 5322,
08 9170 2904
จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 400 – 800 บาท
8เดอะ เลซี่ ริเวอร์ เฮ้าส์ (THE LAZY RIVER HOUSE) หมู่ 9 ต.บ้านปรก อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 08 6886 8283 , 08 6310 1371
โทรสาร : 0 2542 4570
จำนวนที่พัก 1 ห้อง, ราคา 2,500 – 3,500 บาท

ร้านอาหาร
1ครัวครูหอมหมู่7 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท
2ครัวโอ๋หมู่3 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท
3ร้านพุฒตาลหมู่10 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท
4ร้านมังกร 200หมู่3 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท
5ร้านอาหารชาวเลหมู่6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท
6ร้านอาหารสุชาดาเลขที่ 39 หมู่10 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท
7สวนอาหารกาญจนาเลขที่ 72/3 หมู่1 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท
8สวนอาหารกิตติยาเลขที่ 55/1 หมู่10 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรปราการอาหารไทยทุกประเภท
9ไม้เมืองหมู่3 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงครามอาหารไทยทุกประเภท

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำชีวภาพปรุงแต่ง น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำชีวภาพปรุงแต่ง น้ำยาล้างห้องน้ำ
2น้ำหวานดอกมะพร้าวน้ำหวานดอกมะพร้าว
3ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
4หัตถกรรมจักสานเป็นการนำ ไม้ไผ่ หวาย ก้านมะพร้าว สมุดโทรศัพท์ มาประดิษฐ์ เป็นกระเป๋า กระจาด กระเช้า ฯลฯ มีรูปแบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดตามความต้องการ
5เกลืออาบน้ำผสมขมิ้นเกลืออาบน้ำผสมขมิ้น
6โคมไฟกะลามะพร้าวโคมไฟกะลามะพร้าว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 6 = 1