ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางจะเกร็งเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านรามัญตะวันตก บ้านบางจะเกร็ง บ้านคลองกลาง บ้านฉู่ฉี่ บ้านรามัญตะวันออก ราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลบางจะเกร็งสืบเชื้อสายมาจากชาวมอญ ที่ลี้ภัยสงครามมาจากเมืองหงสาวดี เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตำบล เริ่มแรกมีเพียง 10 ครอบครัว มีฐานะยากจน ต้องตัดไม้แสมขาวแสมดำมาปลูกบ้าน ชาวมอญจะแต่งงานกับชาวมอญด้วยกันเท่านั้น โดยยึดอาชีพประมง ปัจจุบันนี้ชาวมอญจะมีลักษณะใกล้เคียงกับคนไทย เนื่องจากความผสมผสานทางวัฒนธรรม คนมอญทุกเพศทุกวัยจะแต่งกายแบบคนไทยทั่วไป สำหรับเด็กชาวมอญแต่เดิมไว้ผมจุก เวลานี้ยังพอมีอยู่บ้าง ส่วนภาษาพูด มีคนที่พูดภาษารามัญได้มีอยู่น้อยมาก และไม่มีคนที่สามารถเขียนหรืออ่านภาษารามัญได้เลย วรรณกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็มี ตำรายาและหนังสือสวดมนต์และบทเทศน์ ที่วัดศรัทธาธรรมยังมีการสวดอภิธรรมแบบมอญอยู่ จุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือบริเวณทั้งสี่มุมของโบสถ์ยังมีการตั้งเสาหงษ์ เพราะถือว่าหงษ์เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญ ส่วนด้านการศึกษานิยมส่งเด็กหญิงชายให้เรียนสูงๆ ผิดกับชาวมอญดั้งเดิมที่นิยมส่งเฉพาะเด็กชาย

พื้นที่

พื้นที่ตำบลบางจะเกร็ง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองไปจนถึงปากแม่น้ำ ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสงครามประมาณ 4 กม. ภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลน สภาพดินมีความเค็มจัดถึงปานกลาง บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นดินโคลนปากแม่น้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของเสัตว์เล็ก ส่วนภูมิอากาศ เนื่องจากอยู่ติดกับอ่าวไทย ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร และมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ในฤดูหนาวอากาศจะไม่หนาวจัด และในฤดูร้อนอากาศก็จะไม่ร้อนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ประมง
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคครบ

การเดินทาง

จากสามแยกบางปะแก้วไปตามถนนสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 64 มีทางแยกขวามือเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมกาละแมรามัญ และดอนหอยหลอด

สถานที่

1. ดอนหอยหลอด
2. วัดศรัทธาธรรม
3. ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
4. วัดบางจะเกร็ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1ดอนหอยหลอดสภาพความเป็นอยู่จะผังตัวอยู่ในแนวดิ่งใต้พื้นทราย เวลาน้ำลดจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวประมงทำการจับหอยได้ โดยสังเกตจากรูเล็กๆ ที่พื้นดอน ใช้ฝ่ามือและปลายนิ้วจิ้มลงไปบนพื้นดอน หอยจะเปิดรูให้เห็น จากนั้นใช้ปลายไม้เล็กๆ จุ่มปูนขาวแล้วแทงลงไปในรู เมื่อหอยถูกปูนขาวจะด้นตัวออกมาจากพื้นให้จับได้
2ดอนหอยหลอดตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่หมู่บ้านฉู่ฉี่ ลักษณะเป็นดินตะกอน เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำหลายชนิดที่มีมากที่สุด คือ หอยหลอด หลายคนเข้าใจว่าหอยหลอดมีเพียงที่บ้านฉู่ฉี่ที่เดียวในโลก แต่ความจริงแล้วยังมีหอยหลอดในบริเวณอื่นอีก เช่น จ.สมุทรปราการ และ จ.ตราด และในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย แต่มีในปริมาณน้อย ไม่มากพอที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543
3ดอนหอยหลอดดอนหอยหลอดเกิดจากการทับถมของตะกอนดินและทรายที่กระแสน้ำของแม่น้ำแม่กลองพัดพามาจากต้นน้ำมาปะทะกับน้ำทะเล และตกตะกอนรวมกันจนเป็นดอนใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงน้ำลด ตามความยาวจากศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ออกไปประมาณ 9 กม. หอยหลอดเป็นสัตว์น้ำเค็มชนิดหนึ่ง มีชื่อสามัญว่า Rozer ciam มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Soien Strictus, Gould 1861 จัดเป็นหอยสองฝาที่มีตัวอาศัยอยู่ในฝาที่ประกบกันทั้งสองข้าง ลักษณะเป็นท่อกลมยาวประมาณ 7-8 ซม. สีน้ำตาลอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 1 ซม.
4วัดศรัทธาธรรม (ชมโบสถ์ไม้สัก)วัดศรัทธาธรรมมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากไม้สักทองฝังมุกลายทองรดน้ำ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยพระครูวิสุทธิวงศ์ พระอุโบสถ์ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง ผนังด้านในฝังมุกเป็นภาพพุทธประวัติ ภาพรามเกียรติ์ และพระประจำวันเกิดจำนวน 54 ภาพ ด้านนอกพระอุโบสถ์ปิดทองลายไทยรดน้ำทั้งหลัง ภายในพระอุโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช หลวงปู่ขาวมหาสิทธิโชคที่ศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงพ่อลิ หลวงพ่อชุม เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป
5ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณริมดอนหอยหลอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป

โรงแรม
1บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท 3/20 หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3471 4770, 08 6172 7225
จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 800 – 6,500 บาท
2บ้านไม้หอม 36/1 หมู่ 3 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 08 5906 0011, 08 6808 8000
จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 400 – 600 บาท
3โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางจะเกร็ง 36/1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3471 4409
จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 350 บาท

ร้านอาหาร
1คุ้นลิ้น102 ม.4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทร. (034)71
2ริมอ่าว213 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทณ. (034)71
3ลุงขันธ์3/1 ม. 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทร. 01-311
4ไสว125/25 ถ.ทางเข้าเมือง โทร. (034) 711-190

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมกาละแมรามัญขนมกาละแมรามัญ เป็นขนมโบราณของชนชาติมอญที่มาอาศัยอยู่ที่ตำบลบางจะเกร็ง
2ขนมกาละแมรามัญขนมกาละแมรามัญ
3ข้าวเกรียบปลาทูไทยข้าวเกรียบปลาทูไทย
4จ้อปลาทูจ้อปลาทู
5หอยแมลงภู่ดองหอยแมลงภู่ดอง
6เรือจำลองเรือประมง เรือตังเก จำลอง
7แชมพู ครีมนวด สบู่แชมพูสมุนไพร ครีมนวด สบู่ต่างๆ
8แปรรูปอาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเล
9ไวน์สมุนไพรกระชายดำไวน์สมุนไพรกระชายดำ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + 9 =