ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า ตำบลสำโรง ซึ่งเรียกตามชื่อกำนันคนแรกของตำบล โดยมีวัตถุอยู่ 1แห่ง ชื่อวัดสะแก้วมณีศรี ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของตำบล (บริเวณหมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน) และมีวิหารเก่าอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อมไปปัจจุบัน ต่อมาได้รื้อวัดสระแก้วศรีมาสร้างใหม่ที่บริเวณวิหารเก่าติดริมคลองแควอ้อม ต่อเนื่องจากรอบๆ บริเวณเก่ามีต้นสะแกขึ้นอยู่ล้อมรอบ จึงเรียกวัดที่สร้างใหม่นี้ว่าวัดบางสะแก และได้เรียกชื่อตำบลสำโรงนี้ใหม่ว่าตำบลบางสะแก ตามชื่อวัด เมื่อก่อนตำบลบางสะแก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 ได้แยกหมู่บ้านในการปกครองของตำบลบางสะแกอยู่เพียง 7 หมู่บ้าน จนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

มีพื้นที่เป็นร่องสวน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ ในสภาพทั่วไปประชาชนมีฐานะค่อนข้างดี มีคุณภาพชีวิตดีไม่มีปัญหาในการปกครอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยี่รงค์ , ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชุบรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน /ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แหล่งน้ำใช้เป็นคลองธรรมชาติ,ประปาหมู่บ้าน มีโทรศัพท์บ้าน,โทรศัพท์สาธารณะ และรถโดยสารประจำทาง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยรถโดยสารประจำทาง มี 3 ทาง
1. สายปากท่อ – ราชบุรี เข้าทางวัดปราโมทย์ ระยะทางประมาณ 7.5 กโลเมตร
2. สายแม่กลอง – บ้านปราโมทย์ (สายใหม่) เข้าทางวัดปรกราษฎร์รังสฤษฎ์ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
3. สายแม่กลอง – บ้านปราโมทย์ (สายเก่า) เข้าทางวัดโบสถ์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ส้มโอ ลิ้นจี่

สถานที่

1) วัดบางสะแก
2) โรงเรียนวัดบางสะแก
3) สถานีอนามัยตำบลบางสะแก
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก

ร้านอาหาร
1ครัวผู้ใหญ่ทองหยิเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเอภบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทอาหารไทตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ส้มโอส้มโอ พันธุ์ดี รสชาดอร่อย
2ส้มโอขาวใหญ่ส้มโอขาวใหญ่
3โต๊ะสนามและป้ายต่างๆ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

55 + = 64