ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาโคก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกร่วมพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเลโรงกุ้ง หมู่ที่ 6 บ้านสุนัขหอน

พื้นที่

เป็นที่ราบกลุ่มและอยู่ติดกับทะเล และมีป่าชายเลน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเกลือ เลี้ยงกุ้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางแก้ว ตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาเกลือ กุ้ง
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 793 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 65 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.17 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากตำบลนาโคกไปมหาชัยระยะทางประมาณ 20 กม. เดินทางด้วยรถประจำทาง

ผลิตภัณฑ์

ขนมกง

สถานที่

1) วัดนาโคก
2) เรือโบราณ
3) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1เรือขุดโบราณเป็นเรือขุดโบราณที่ชาวบ้านนาโคกได้ทำนาเกลือแล้วขุดพบจากนาเกลือ เป็นเรือเก่าเป็นไม้ทั้งลำ ซึ่งกรมศิลปากรได้มาดูแลขึ้นไว้เป็นของราชการ และมอบให้ทางวัดนาโคกดูแล
2เรือขุดโบราณ

ร้านอาหาร
1ร้านดวงดาวม.2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาครอาหารทะเล
2ร้านลูกปลาม.2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาครอาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมกงผลผลิตจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น ถั่ว งา ข้าวตอก แป้งข้าวเหนียว มะพร้าว มาแปรรูปเป็นขนมกง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสาคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 73 = 81