ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคอกกระบือ เป็นชื่อที่ทางราชการเรียกชื่อตำบลนี้ แต่ดั้งเดิมหรือปัจจุบัน ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกคอกควาย ควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในการทำนาของภาคกลาง ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากน้ำท่วมท้องทุ่ง ควายก็ถูกต้อนหนีน้ำ โดยจะไปรวมกันในที่ดินคือท้องที่ตำบลนี้ และเพื่อให้เป็นสัดส่วนและเป็นการป้องกันขโมย จึงหาไม้มากั้นคอก จึงเรียกว่าคอกควายและกลายมาเป็นชื่อคอกกระบือในปัจจุบัน

พื้นที่

อบต.คอกกระบือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีระยะห่างประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีถนนเอกชัย-บางบอน เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่าง อบต.คอกกระบือกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมีลำคลองหลักสายต่าง ๆ ทั้งหมด 7 สายและแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ อบต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้งและปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,568 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,420 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

– ถนนเอกชัย-บางบอน เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีระยะทางประมาณ 7 กม. และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนพระราม 2 มีระยะห่างประมาณ 2 กม.

ผลิตภัณฑ์

ตู้ไม้, ซ้อส, พลาสติก, ตุ๊กตากระดาษ, มีดดาบ

สถานที่

1) วัดราษฎร์รังสรรค์
2) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
3) โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

สินค้าที่น่าสนใจ
1ซอสผัดไทยซอสผัดไทย
2ตุ๊กตากระดาษตุ๊กตากระดาษ
3ปลากรอบเชิญชิม (ตราเรือ)ปลากรอบเชิญชิม (ตราเรือ)
4ผลิตภัณฑ์จากไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้
5ผลิตภัณฑ์ซ้อสต่าง ๆผลิตภัณฑ์ซ้อสต่าง ๆ
6มีดดาบสวยงามมีดสวยงาม ผลิตด้วยความชำนาญ มีฝีมือในการตัดประกอบ ให้เป็นกระบี่ที่สวยงาม คุณภาพทัดเทียมมีดจากเยอรมันและสเปน
7รองเท้าแตะรองเท้าแตะ
8อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำเช่น ลูกชิ้นปลาห่อไส้กุ้ง
9เฟอร์นิเจอร์พลาสติกเฟอร์นิเจอร์พลาสติก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสาคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

80 − = 72