ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา

เดิมประชาชนมาจากนครปฐมมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินอยู่บริเวณอำเภอบ้านแพ้ว แล้วกระจายเข้ามาสู่ตำบลโรงเข้ จุดรวมคือบริเวณวัดโรงเข้ขณะนี้ บริเวณนี้ขณะนั้นมีจระเข้ชุกชุมชาวบ้านพบซากจระเข้เลยสร้างโรงเก็บไว้ ใครจะไปจะมาที่หมู่บ้านแห่งนี้จึงเรียกว่า หมู่บ้านโรงจระเข้ ต่อมาการพูดได้กร่อนเสียงลงไปเรียกว่าหมู่บ้านโรงเข้ เมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นเนื่องจากผู้ที่เข้ามาอาศัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้รวมกันสร้างวัดขึ้น เพื่อไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและประกอบบุญกุศลตามที่ตนนับถืออยู่ หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านวัดโรงเข้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดคลองดำเนินสะดวก ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และต.หนองสองห้อง
ทิศใต้ ติดคลองสุนับหอน ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร และต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดกับต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดกับต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสาคร และต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
การประปา ราษฎรส่วนใหญ่ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ จ่ายน้ำไปทุกครัวเรือน โดยได้รับงบสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมโยธาธิการ เร่งรัดพัฒนาชนบท กรมอนามัย เทศตำบลหลักห้า

การเดินทาง

ทางน้ำ ใช้เส้นทางคลองดำเนินสะดวก คลองชลประทาน ดี 2 และ 3คลองคันผนังกันน้ำเค็ม คลองสวนสาธารณะ ทางบกมีถนนผ่านพื้นที่ได้แก่ ถนนสายยกกระบัตร-บังปืน วัดศรีเพชรพัฒนา-โรงเรียนบ้านโรงเข้,โคกหลวง-วัดดอนราว สายบ้านไร่ – หลัก 5 คลองดำเนินสะดวก สายคันผนังกั้นน้ำเค็ม ผ่าน ร.ร.บ้านโรงเข้-หลัก ค.คลองดำเนินสะดวก

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

สถานที่

1) วัดโรงเข้
2) วัดฟุ้งประชาธรรมราม
3) วัดธรรมโชติ
4) วัดศรีเพชรพัฒนา
5) สถานีอนามัยบ้านโรงเข้
6) โรงเรียนวัดโรงเข้
7) โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์
8) โรงเรียนวัดธรรมโชติ
9) สถานีอนามัยบ้านดอนสะแก
10) โรงเรียนบ้านโรงเข้

สถานที่ท่องเที่ยว
1โรงจระเข้เป็นสถานที่เก็บซากจระเข้ ซึ่งเดิมมีอยู่มาก
2วัดโรงเข้ตั้งอยู่บริวณหมู่ที่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสาคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 14 = 17