ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา

เดิมที่ในเขตตำบลหนองบัว ขึ้นอยู่กับแขวงนครชัยศรี จังหวัดธนบุรี ต่อมาราษฎรอพยพเข้ามาแผ้วถางป่าและจับจองที่ดินเพื่อทำการเกษตร ครั้นเมื่อปี พ.ศ.2468 ได้ยกฐานะดินแดนแขวงนครชัยศรีแถบนี้เป็นอำเภอบ้านแพ้ว ขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นเขตพื้นที่นี้จึงได้ยกฐานะเป็นตำบลด้วย ได้ชื่อว่าตำบลดอนไผ่ภายหลังประชากรเพิ่มมากขึ้น ได้แยกออกมาเป็นตำบลหนองสองห้อง จนกระทั่งปี พ.ศ.17 ได้แยกออกมาจากตำบลหนองสองห้อง เป็นตำบลหนองบัว ปัจจุบันแบ่งการปกครอง 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ ต.หนองบัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านแพ้ว อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กม. ห่างจาก จ.สมุทรสาคร ตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 25 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี และต.ตลาดจินดา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าในเขตตำบลหนองบัวประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
การประปาโดยมากจะใช้ระบบขุดเจาะน้ำบาดดาล โดยได้รับงบจากกรมโยธาธิการ กรมอนามัย เร่งรัดพัฒนาชนบท
การสื่อสาร สามารถติดต่อโดยใช้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ในครัวเรือน และมีไปรษณีย์ซึ่งสามารถเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ทางน้ำสามารถใช้เรือเป็นพาหนะในการคมนาคมได้มากที่สุด เพราะพื้นที่มีจำนวนคลองมาก ประชาชนจะใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำประมาณ 70%
ทางบก มีถนนสายหลัก คือ ดอนโฆ-โพหัก ซึ่งแยกจากถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ระหว่างกิโลเมตรที่ 19 และ 20

ผลิตภัณฑ์

น้ำผลไม้หมัก

สถานที่

1) วัดหนองบัว
2) วัดรางตันนิลประดิษฐ์
3) วัดดอนโฆสิตาราม
4) โรงเรียนวัดหนองบัว
5) โรงเรียนวัดรางตันนิลประดิษฐ์
6) โรงเรียนวัดดอนโฆษิตาราม
7) สถานีอนามัยบ้านคลองสองห้อง
8) สถานีอนามัยบ้านดอนโฆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระท้อนลอยแก้วกระท้อนลอยแก้ว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสาคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

59 + = 64