ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าเสา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสา หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 บ้านคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 4 บ้านคลองรบกระทุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 6 บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเสาพัฒนา และหมู่ที่ 8 บ้านศาลเจ้าตึก

พื้นที่

มีพื้นที่ประมาณ 11.72 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,942 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 372 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.16 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

– จากบ้านเกาะ เข้ามาทางถนนเลียบคลองน้อย ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการ อบต.ท่าเสา
– จากบ้านเกาะเข้ามาทางถนนเลียบคลองแนวลิขิต ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการ อบต.ท่าเสา

ผลิตภัณฑ์

เบญจรงค์

สถานที่

1) วัดท่าเสา ม.1
2) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
3) สถานีอนามัยบ้านท่าเสา
4) สถานีอนามัยบ้านท้องคุ้ง ม.2
5) ศาลเจ้าอาม้า ม.5 ,ศาลเจ้าตึก ม.8
6) ศาลเจ้าอาเนี้ยว ม.6
7) เสาธงใหญ่และสระน้ำ หน้า อบต.ท่าเสา ม.2
8) โรงเรียนวัดท่าเสา ม.1 โรงเรียนปลายคลองน้อย ม.3 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ม.6

สถานที่ท่องเที่ยว
1เสาธงใหญ่หน้า อบต.ท่าเสาเป็นเสาธงที่มีขนาดใหญ่ และสูงประมาณ 37 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นท่านกำนันแสนวิศิษฐ์ พังจุนันท์ ตั้งอยู่บริเวณ ม.2 หน้าที่ว่าการ อบต.ท่าเสา

สินค้าที่น่าสนใจ
1ของจิ๋วของจิ๋ว
2งานศิลปะปิดทองคำเปลวงานศิลปะปิดทองคำเปลว
3เครื่องเบญจรงค์ (ร้านดวงพรเบญจรงค์)เครื่องเบญจรงค์ดวงพร
4เครื่องเบญจรงค์ (ร้านลัดดาเบญจรงค์)ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ประเภท ถ้วย ชาม แจกัน ฯลฯ เขียนลวดลายทอง ลงสี มีหลายประเภทด้วยกัน
5เครื่องเบญจรงค์ (ร้านสุพงษ์เบญจรงค์)เครื่องเบญจรงค์สุพงษ์
6เครื่องเบญจรงค์ณัฐดนัยเครื่องเบญจรงค์ณัฐดนัย
7เบญจรงค์เบญจรงค์
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสาคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 + 6 =