ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาเกลือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขุนสมุทนไทย หมู่ 2 บ้านนาเกลือ หมู่ 3 บ้านสาขลา หมู่ 4 บ้านสาขลา หมู่ 5 บ้านสาขลา หมู่ 6 บ้านคลองทะเล หมู่ 7 บ้านสาขลา หมู่ 8 บ้านสาขลา

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มติดชายทะเลน้ำทะเลท่วมถึง ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง การสัญจรไปมาจะใช้ทางน้ำ โดยมีเส้นทางหลักคือคลองสรรพสามิต ปัจจุบันมีถนนสุขสวัสดิ์ – สาขลา อีกเส้นทาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แหลมฟ้าผ่า , ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงกุ้ง ปู หอยแครง
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,710 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,900 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ – นาเกลือ ถึงหมู่บ้านสาขลา ระยะทาง 7.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

กุ้งเหยียด,หัตถกรรมภาพเขียนบนกระดองปู

สถานที่

1. วัดคลองสวน
2. วัดภาวนาราม
3. วัดศรีคงคาราม
4. วัดสาขลา

สถานที่ท่องเที่ยว
1กินปูทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ทางจังหวัดฯ ให้การสนับสนุน เป็นโครงการที่นำนักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติริมชายฝั่งทะเล ลำคลอง และริมวัง จะเห็นการประกอบอาชีพของชาวบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา และแวะชมพระปรางค์ (เจดีย์เอียง)ที่วัดสาขลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ และบริเวณทั่วไป และทานอาหารทะเลที่ป้อมพระจุลฯ

สินค้าที่น่าสนใจ
1กุ้งเหยียดกุ้งเหยียด
2กุ้งเหยียดผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด เป็นกุ้งที่จับได้ในอ่าวไทย อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสด สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย ให้คุณค่าทางอาหารสูง สามารถเก็บไว้ได้นาน สามารถรับประทานได้ทั้งตัว
3กุ้งเหยียดกลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลนาเกลือ ได้รวมกลุ่มผลิตอาหารกุ้งเหยียด ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวบ้านสาขลา
4ปูสต๊าฟเป็นปูธรรมชาติปูจริง นำมาดัดแปลงเป็นของตกแต่งบ้านและเป็นของขวัญ
5ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
6หัตถกรรมภาพเขียนบนกระดองปูการเขียนภาพจิตรกรรมไทย เรื่องราวพุทธประวัติ เรื่องราวพงศาวดารไทย ลวดลายศิลปะไทย เรื่องราวรามเกียรติ์ ลงรักปิดทองบนกระดองปู, กะลามะพร้าว, เปลือกหอย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

87 − 81 =