เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองพระประแดงได้จัดตั้งขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 ด้วยการยกฐานะเขตชุมชนในบางส่วนของตำบลเชียงใหม่ ตำบลทรงคะนอง และตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมเป็นตำบลเดียว คือ ตำบลตลาด และยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพระประแดง ทั้งนี้ เนื่องจากตำบลที่ยกฐานะขึ้นนี้ เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดมาก่อน นั่นคือ อำเภอพระประแดง แห่งนี้เคยเป็นจังหวัดพระประแดง ต่อมาได้ถูกยุบจากจังหวัดเป็นอำเภอไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่

เทศบาลมีพื้นที่ 0.6115 ตารางกิโลเมตร มีคลองลัดตะนงไหลผ่าน มีแม่น้ำเจ้าพระยาขนาบอยู่ด้านตะวันออกและคลองลัดหลวงขนาบอยู่ด้านตะวันตก มีตลาดสด และอาคารพาณิชย์ มีชุมชนที่มีประชากรแออัดและหนาแน่นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีแต่โรงเรียน สถานที่ราชการ และมีวัดอีก 6 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตคลองลัดหลวง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ มีครบถ้วน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทาง ถนนสุขสวัสดิ์ถึงสามแยกพระประแดง เลี้ยวซ้ายสู่ถนนนครเขื่อนขันธ์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง ผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระประแดง ผ่านถนนหลังป้องแผลงไฟฟ้า เข้าสู่ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ เข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง

ผลิตภัณฑ์

ป้องแผลงไฟฟ้า,วัดทรงธรรมราชวรวิหาร,ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

สถานที่

1. ป้องแผลงไฟฟ้า
2. วัดทรงธรรมราชวรวิหาร
3. วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์
4. วัดโมกข์
5. วัดจวนดำรงราชพลขันธ์
6. วัดอาษาสงคราม
7. วัดโรมันคาทอลิก

สถานที่ท่องเที่ยว
1ป้องแผลงไฟฟ้าป้องแผลงไฟฟ้าเป็นป้องปราการที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกที่รุกล้ำเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2357 ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
2วัดทรงธรรมราชวรวิหารเป็นอารามหลวงชั้นใน ชนิดราชวรวิหาร อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง เป็นวัดรามัญรัชกาลที่ 2 โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อให้ชาวรามัญที่อพยพพึ่งพาพระบรมโพธิสมภารได้ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลทางศาสนา ในรัชกาลที่ 3 วัดทรุดโทรมมาก จึงโปรดให้ทำการปฏิสังขรณ์และสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นแบบก่ออิฐถือปูนมีเสากลมเป็นคู่ ๆ รับปีกชานพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปบางมารวิชัย สมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ภายใน
3ประเพณีสงกรานต์พระประแดงงานสงกรานต์พระประแดงหรือเรียกว่า “งานสงกรานต์ปากลัด” เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยรามัญ จัดขึ้นทุก ๆ ปี ในวันอาทิตย์หลังจากวันสงกรานต์ (13 เมษายน) โดยชาวเมืองพระประแดง จะจัดเป็นงานประเพณีพื้นบ้านของชาวรามัญ มีขบวนแห่ ปล่อยปลา และการละเล่นสะบ้า ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่เชิดชูหน้าตา และเป็นสัญลักษณ์ของชาวพระประแดง
4ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดงประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง เป็นประเพณีที่จัดทำสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยเมื่อพระประแดงยังมีฐานะเป็นจังหวัดโดยประชาชนได้มีการแข่งขันเรือติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ถือวันแรม 4 ค่ำ เดือน 11 ่ของทุก ๆ ปี เป็นการรับประเพณีต่อเนื่องกันมาจากงานรับบัวของอำเภอบางพลี แล้วมาถึงงานประเพณีแข่งเรือของชาวพระประแดง และต่อท้ายด้วยงานพระสมุทรเจดียืเป็นไปอย่างนี้ทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล่องกระดาษ กล่องเอนกประสงค์ต่างๆกล่องกระดาษ กล่องเอนกประสงค์ต่างๆ
2ของใช้ในบ้าน ผ้าต่างๆของใช้ในบ้าน ประเภทผ้าต่างๆ (home textile products)
3ของใช้ในบ้าน เครื่องนอน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอนของใช้ในบ้าน เครื่องนอน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน
4ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพฤกษาทิพย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพฤกษาทิพย์
5ผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอน
6อาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูป
7เชิงเทียนเซรามิคช้างเชิงเทียนเซรามิคช้าง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

89 − = 86