ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางพลีใหญ่ กำเนิดของคำว่าบางพลีเพี้ยนมาจากคำว่า “บางพลี” หรือเครื่องเซ่น สังเวย เมื่อ พ.ศ.2041 สมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) ได้โปรดให้ขุดลอกคลองสำโรงพบเทวรูปสำริด 2 องค์ ที่คลองทับนาง มีจารึกชื่อว่าพญาแสนตา และมหาสังขกร ได้มีพิธีนำบัตรพลี บวงสรวงสังเวยเทวรูป จึงเรียกตำบลนั้นว่า “ที่ทำบัตรพลี” นานๆ เข้าเลยเพี้ยนเป็น “บางพลี” ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา จะปลูกโรงอยู่มุ้งด้วยจาก เรือนใต้ถุนสูงนั้นมาปลูกกันภายหลัง เนื่องจากมียุงชุมมากทั้งคน และควายจะต้องอยู่โรงเดียวกัน พอตกเย็นต้องก่อไฟสุมควันไล่ยุ่งในโรงเสียก่อน สมัยนั้นชาวบ้านลำบากมาก ชาวนาก็มักจะกลับไปอยู่บ้านสวนพอใกล้หน้าเกี่ยวก็พากันมาเก็บเกี่ยว เสร็จก็ขนข้าวกลับบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้เรือพายแจวเป็นพาหนะในการติดต่อค้าขายต่างๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ คนไทย คนรามัญ และคนลาว ทุกคนจะเสมือนเป็นญาติกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนาข้าว ทำสวน เลี้ยงปลา มีคลองสำโรงเป็นคลองสำคัญ ซึ่งแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองซอยต่างๆ มากมาย ปัจจุบันเนื่องจากการขยายตัวของเมือง ทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนไป จากท้องนากลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และบ้านจัดสรร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงปลา, เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

– มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 97.1 ของครัวเรือนทั้งหมด
– มีน้ำประปาบริการบางส่วน 30 % น้ำบาดาล 70 %

การเดินทาง

มีการคมนาคมได้ 2 ทางคือ ทางบกมีทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย คือ ถนนสายบางนา – ตราด, ถนนสายเทพารักษ์ และถนนสายกิ่งแก้ว ส่วนทางน้ำ มีลำคลองสำโรง

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิด-สบู่-แชมพู-ขนมชั้น,น้ำสลัด

สถานที่

1.วัดบางพลีใหญ่ (หลวงพ่อโต)
2.ตลาดน้ำบางพลี

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดบางพลีในตั้งอยู่ริมคลองสำโรง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่เศษ ภายในวัดมีอุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ 20 หลัง อาคารเรียนพระประปริยัติธรรม 2 ชั้น นอกจากนี้มีหอไตร หอระฆัง ฌาปนสถานและสุสาน สำหรับปูชนียสถานมีพระประธานในอุโบสถนามว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีมาเป็นเวลานาน ตามประวัติกล่าวว่าองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นองค์พี่ หลวงพ่อโสธรเป็นองค์กลาง และหลวงพ่อโตเป็นองค์น้องสุด เมื่อได้พระพุทธรูปเป็นมิ่งขวัญของวัดจึงเรียกว่า “วัดบางพลีใหญ่ใน” หรือ “วัดหลวงพ่อโต” มาตราบจนทุกวันนี้
2ตลาดน้ำบางพลีเดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ” เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่ง พื้นตลาดเป็นไม้สามารถเดินติดต่อกันได้ยาว 500 เมตร ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของคลองสำโรง มีอายุประมาณ 144 ปี (สันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ คนจีนมาตั้งถิ่นฐานที่บางพลีในปี พ.ศ.2400) เป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ การเดินทางสมัยก่อนใช้การแจว พายและแล่นใบ การค้าขายแลกเปลี่ยนจะอยู่ในลำคลองสำโรง ดังนั้นถือว่าตลาดน้ำบางพลีเป็นตลาดน้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่าย และมีวัฒนธรรมมากมาย สมควรอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา
3ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภาพส่วนหนึ่งของสนามบิน และอาคารผู้โดยสาร
4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น ขาออก
5ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิCheck in counter ตวรจเอกสาร ตั๋วเดินทาง และกระเป๋า
6ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารจอดรถและหอควบคุมการบิน

โรงแรม
1บางพลีบอส75 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0 2755–3277, 0 2755–3185-6
จำนวนที่พัก 108 ห้อง, ราคา 230 – 500 บาท

ร้านอาหาร
1ร้านขายกล้วยทอดวัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)กล้วยทอด, เผือกทอด, มันทอด, ข้าวเม่าทอด
2ร้านขายผัดไทย, หอวัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)ผัดไทย, หอยทอด

สินค้าที่น่าสนใจ
1กะหรี่ปั๊ปกะหรี่ปั๊ป
2ขนมชั้นขนมชั้น
3ข้าวตังหน้าหมูหยองข้าวตังหน้าหมูหยอง
4จิตรกรรมหลังกระจกจิตรกรรมหลังกระจก
5ชุดโต๊ะตู้ปลาชุดโต๊ะตู้ปลา
6ดอกไม้กระดาษสาดอกไม้กระดาษสา
7ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสังเคราะห์รองเท้านารี
8ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
9ต้นคริสมาสต์ต้นคริสมาสต์
10นาฬิกาแขวนฝาผนังนาฬิกาแขวนฝาผนัง (Wall Clock)
11น้ำสลัดน้ำสลัด
12บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
13ปลาสลิดทอดกรอบ, ข้าวเกรียบปลาสลิดปลาสลิดทอดกรอบและข้าวเกรียบปลาสลิด เหมาะใช้เป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ กรอบ อร่อย สะอาด
14ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่าผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า
15ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ ตราทิพย์วารี รสดั้งเดิม สูตรเต้าหู้ยี้, น้ำจิ้มไก่ ตราทิพย์วารี สูตรเข้มข้น, น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย ตราทิพย์วารี สูตรเข้มข้น
16ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
17ผลิตภัณฑ์แก้วยิงเลเซอร์ผลิตภัณฑ์แก้วยิงเลเซอร์
18ผลไม้แปรรูปผลไม้แปรรูป
19ผ้าผ้า
20สายเคเบิลสายเคเบิล
21หัตถกรรมแก้วเป่าหัตถกรรมแก้วเป่า
22อุปกรณ์นักมวยอุปกรณ์นักมวย Boxing Equipment (Kick Pads, Heavy Bags, Boxing Glove and Thai Boxing Shorts)
23เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ
24เครื่องใช้โต๊ะอาหารเครื่องใช้โต๊ะอาหาร
25เซรั่มบำรุงผิวหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้า
26เปลือกไข่วิจิตรศิลป์เปลือกไข่วิจิตรศิลป์
27เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์
28เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนนำวัตถุดิบสังเคราะห์พลาสติกมาทำเป็นหวายเทียม และผักตบชวาเทียม ซึ่งสามารถปรับสีได้ทุกเฉดสี วัตถุดิบมีคงทนต่อแดด และฝน สามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้ง่าย
29เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหวายเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหวาย
30เมี่ยงคำเมี่ยงคำ
31เสื้อสำเร็จรูปเสื้อสำเร็จรูป
32เส้นใยทอผ้าเส้นใยทอผ้า
33แปรงสีฟันแปรงสีฟัน
34แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 + 5 =