ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางเพรียงเป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมากว่า 100 ปี มีพื้นที่การปกครองอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางบ่อ แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านอ้อมไร่ หมู่ 2 บ้านไร่พริก หมู่ 3 บ้านท้ายวัด หมู่ 4 บ้านบางเพรียง หมู่ 5 บ้านบางเพรียง หมู่ 6 บ้านลาดหวาย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนมีน้ำหลากและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึง ปัจจุบันมีระบบชลประทานควบคุมระดับน้ำขึ้น-น้ำลง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,500 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 70 % ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ใช้ภาษาไทยภาคกลางในการพูด นับถือศาสนาพุทธ มีความเป็นอยู่แบบชนบท

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ และ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ กิ่งอ.บางเสาธง , อ.บางพลี , อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงปลาสลิด, เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
อาชีพเสริม ปลูกข่า, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 11,159 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายบางนา – ตราด ถึง กม.ที่ 35 กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบางบ่อ จากที่ว่าการอำเภอบางบ่อ เดินทางเข้าสู่ตำบลบางบ่อได้ 2 เส้นทาง โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที ได้ทั้งทางบกและทางน้ำ

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิดหอม,สุราแช่

สถานที่

1. วัดบางเพรียง
2. วัดโคธาราม
3. วัดลาดหวาย
4. คลองบางเพรียง

สถานที่ท่องเที่ยว
1การท่องเที่ยวทางเรือเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยนั่งเรือรับจ้างจากจุดที่ว่าการอำเภอบางบ่อ เดินทางปหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลบางพลีน้อย เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชนบท และทัศนียภาพสองฝั่งคลอง และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชน โดยลำคลองสามารถเชื่อมต่อถึงกันทุกหมู่บ้าน รวมถึงตำบลใกล้เคียง

ร้านอาหาร
1ร้านติ่งต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการอาหารทะเลสด ๆ
2สถานตากอากาศบางปูต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการอาหารทะเลสด ๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋าสตรีแฟชั่นกระเป๋าสตรีแฟชั่น
2ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา
3ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
4ปลาสลิดผลิตภัณฑ์ปลาสลิด เป็นการนำปลาสลิดสด100%มาแปรรูปโดยการตากแห้ง รสชาติอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใส่สารกันบูด ให้คุณค่าทางอาหาร สามารถเก็บไว้ได้นาน
5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษอัดขึ้นรูป
6มะพร้าวแก้วทำจากมะพร้าวคุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
7สุราแช่สุราแช่ไทย (ไวน์แดง) มีหลากหลายรสชาดให้เลือก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

12 + = 16