ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางพลีน้อยเป็นตำบลเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2430 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและประมงน้ำจืด ใช้ภาษาไทยภาคกลางในการพูด ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่การปกครองอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางบ่อ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนมีน้ำหลากและท่วมถึงในบางพื้นที่ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,812 ไร่เป็นพื้นที่เกษตรประมาณ 70 %

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ เทศบาลต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ เทศบาลต.หอมศีล อบต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงกุ้ง, เลี้ยงปลาสลิด
อาชีพเสริม รับจ้าง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,180 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,750 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายบางนา – ตราด จะผ่านพื้นที่ตำบลบางพลีน้อยระหว่าง กม.ที่ 30 ถึง กม.ที่ 37 ส่วนทางน้ำโดยขึ้นเรือที่ว่าการอำเภอบางบ่อ

ผลิตภัณฑ์

ข้าวสาร, ปลาสลิด, น้ำพริกปลาสลิด

สถานที่

1. วัดบางพลีน้อย
2. วัดหอมศิล
3. วัดเกาะแก้ว
4. วัดพญานาคราช

สถานที่ท่องเที่ยว
1การท่องเที่ยวทางเรือเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยนั่งเรือรับจ้างจากจุดที่ว่าการอำเภอบางบ่อ เดินทางปหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลบางพลีน้อย เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชนบท และทัศนียภาพสองฝั่งคลอง และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชน โดยลำคลองสามารถเชื่อมต่อถึงกันทุกหมู่บ้าน รวมถึงตำบลใกล้เคียง

ร้านอาหาร
1ร้านติ่งต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการอาหารทะเลสด ๆ
2สถานตากอากาศบางปูต. แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการอาหารทะเลสด ๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวสารเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงละ 5 กก. สะอาด อร่อย หุงขึ้นหม้อ
2น้ำพริกปลาสลิด (กลุ่มแปรรูปปลาสลิด)
3ปลาสลิด (กลุ่มแปรรูปปลาสลิด)
4ปลาสลิดทอดกรอบปลาสลิดทอดกรอบ
5ปลาสลิดแพ็คสุญญากาศปลาสลิดแพ็คสุญญากาศ
6สร้อยพรพระสมุทรสร้อยพรพระสมุทร
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

3 + 4 =