ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นตำบลในเขตการปกครองของ อบต.ห้วยยาง แบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน จำนวน 16 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 148 ตร.กม. ประประมาณ 92,500 ไร่

พื้นที่

เขตตำบลห้วยยางตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเทือกเขาภูพาน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสกลนคร ประมาณ 8 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,950 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 160 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวเมืองสกลนคร เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (สายสกลนคร – กาฬสินธุ์) ระยะทางประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากใบเตย

สถานที่

1. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. น้ำตกคำหอม
4. อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก
5. ถ้ำเสรีไทย
6. หลัก กม. ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
7. สภ.ต. ตาดโดน
8. อบต.ห้วยยาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์พระตำหนักนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับในเวลาเสด็จแปรพระราชฐานมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเยี่ยมเยียนพสกนิกร และเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
2น้ำตกคำหอม และโค้งปิ้งงูอยู่บนเทือกเขาภูพาน อยู่ท่ามกลางป่าไม้ร่มเย็น และหน้าทางเข้าบริเวณน้ำตกเป็นช่วงที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนกับงูที่ถูกย่าง หรือปิ้ง ซึ่งมีไหล่ทางลดหลั่นเป็นชั้น ๆ กินพื้นที่บริเวณกว้าง สามารถทำให้มองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองสกลนคร และหนองหารในระยะไหลที่สวยงาม และบริเวณสวนหย่อมปิ้งงูจะมีหลัก กม.ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่
3ศูนย์ศีกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากรพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ โดยทรงเน้น คือ การศึกษาพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ทั้งทางเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน การศึกษา และพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความแห้งแล้งของพื้นที่ และให้เป็นแม่แบบในการพัฒนาภาคอีสาน
4อุทยานแห่งชาติภูพานที่ว่าการอุทยานแห่งชาติภูพาน ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ติดถนนสายสกลนคร – กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 203 ห่างจากตัวจังหวัด 25 กม. มีเรือนพักรับรองแก่ผู้ไปเที่ยว 1 หลัง รับนักท่องเที่ยวประมาณ 20 คน จุดท่องเที่ยวในเขตอุทยาน มีหลายแห่ง เช่น ผานางเมิน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 12 กม., ถ้ำเสรีไทย ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4.5 กม. เป็นถ้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, ยอดภูเขียว และทางผีผ่าน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 7 กม.

โรงแรม
1อุทยานแห่งชาติภูพานต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร : 0 4270 3044, 08 1263 5029
โทรสาร : 0 4270 3044
จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 500 – 3,000 บาท
ทางอุทยานฯ มีเต็นท์ให้เช่า ราคา 50 บาท/คน/คืน
2โรงแรม อิมพิเรียล1892 ถนนสุขเกษม ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 711119
โทรสาร : 042 713320
จำนวนที่พัก 105 ห้อง, ราคาห้องละ 200 – 500 บาท
3โรงแรมกิตติ1812 ถนนสุขเกษม ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 711742
จำนวนที่พัก 25 ห้อง ราคาห้องละ 100 – 200 บาท
4โรงแรมดุสิต1784 ถนนยุวพัฒนา ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 711198
โทรสาร : 042 713115
จำนวนที่พัก 101 ห้อง, ราคาห้องละ 200 – 450 บาท
5โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช383/14 ถนนไอ ที ยู ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 714886-7
จำนวนที่พัก 120 ห้อง, ราคาห้องละ 700 – 2,800 บาท
6โรงแรมสกลโฮเต็ล581/1 ถนนเจริญเมือง ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 711113
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคาห้องละ 100 – 200 บาท
7โรงแรมสมเกียรติ1348/4 ถนนกำจัดภัย ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 711740
จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคาห้องละ 100 – 200 บาท
8โรงแรมอารยะ 2234 ถนนสุขเกษม ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 711097
จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคาห้องละ 100 – 200 บาท
9โรงแรมเจริญสุข635 ถนนเจริญเมือง ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 712916
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคาห้องละ 100 – 200 บาท
10โรงแรมเอ็ม เจ399 ถนนคูเมือง ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 042 733771-4
โทรสาร : 042 733616
จำนวนที่พัก 100 ห้อง ราคาห้องละ 720 – 3,360 บาท

ร้านอาหาร
1ร้านกรีนคอนเนอร์เลขที่ 1173 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสตามสั่ง ไอศกรีม
2ร้านกอไผ่เลขที่ 1865/15 ถนนสุขเกษม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัอาหารตามสั่ง
3ร้านครัวลำดวนเลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ถนนสกลนคร – กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง ออาหารตามสั่ง
4ร้านคันทรีโฮมเลขที่ 1697/11 บริเวณศูนย์การค้าศรีกกลพลาซ่า ตำบลห้วยยาสุกี้ยากี้ อาหารตามสั่ง
5ร้านภัตตาคารแวร์ซเลขที่ 383/14 ถนนไอ ที ยู ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัอาหารตามสั่ง
6ร้านมิตรอุปถัมถ์เลขที่ 37 ถนนสุขเกษม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนอาหารเช้า, พื้นเมือง, ตามสั่ง
7ร้านลูกไผ่เลขที่ 1286/16 ถนนกำจัดภัย ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวปลาน้ำโขง อาหารตามสั่ง
8ร้านสวนรักเลขที่ 1865 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมข้าวแตนขนมข้าวแตน
2ผลิตภัณฑ์จากใบเตยผลิตภัณฑ์จากใบเตย เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กระเป๋า หมวก กล่องใส่กระดาษทิชชู ที่รองจาน, รองแก้ว
3ผ้าทอมือบย้อมครามผ้าทอมือบย้อมคราม
4ลูกประคบสมุนไพรลูกประคบสมุนไพร
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

26 − 16 =