ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลม่วงลาย แยกออกจาก ตำบลดงชน ประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่ากะเริง การปกครองแต่ก่อนมีท่านขุนใหญ่ที่สุด ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีอาชีพทำการเกษตรมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร ประชากรนับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำผลิตจากกระเช้าฟางข้าว เย็บผ้า ทำไวน์ เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 890 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 33 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางการคมนาคม มี 2 เส้นทาง
1. ถนนสาย – โพนยางคำ, โพนยางคำ – ด่านม่วงคำ ระยะทาง 20 กม.
2. สกลนคร – ทามไฮ, ม่วงลาย ระยะทาง 22 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระเช้าฟางข้าว

สถานที่

1. หนองหาน
2. โรงเรียน 2 แห่ง
3. วัด 4 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเช้าฟางข้าวนำฟางข้าวที่คัดเลือกได้เส้นที่ยาวเท่ากันมาสานเป็นกระเช้า มีหลากหลายรูปแบบ มีความปราณีต สวยงาม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

12 + = 22