ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

สกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์พระธาตุ 5 แห่ง ตามตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองหนองหารหลวงในอดีต สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจ เจ้าเมืองอินทรปัฐนครผู้ซึ่งอพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ที่ริมหนองหารหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนถึงสมัยพระยาสุวรรณภิงคาระ เวลานั้นเกิดฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง เจ้าผู้ครองเมืองจึงต้องพาราษฎรอพยพกลับไปเขมร หนองหารหลวงจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหารหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาร” และเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลวาปี” เมื่อ พ.ศ.2321 ต่อมาประมาณ พ.ศ.2373 โปรดเกล้าฯให้พระสุนทร ราชวงศา (ปุต) เจ้าเมืองยโสธร ซึ่งทำความดีความชอบเมื่อครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มารักษาเมืองสกลวาปี และเปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลวาปีเป็นเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลธาตุเชิงชุมในปัจจุบัน

พื้นที่

บริเวณพื้นที่ของตำบลธาตุเชิงชุมทั้งหมดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดสกลนคร มีศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ทางด้านทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดกับหนองหาร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หนองหารและตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงมะไฟ ตำบลงิ้วดอน อำเภอเมืองสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หนองหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ ค้าขาย และเกษตรกรรม
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ครบทุกชุมชน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ระยะทาง 647 กิโลเมตร ในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง และมีรถประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถึงตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

ผลิตภัณฑ์

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง-กระเป๋าผ้าไหม

สถานที่

1. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
2. หนองหาร
3. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
4. ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง
5. พระธาตุดุม
6. พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูมิทัตโต

สถานที่ท่องเที่ยว
1ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ปราสาทผึ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อนำปราสาทผึ้งไปตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมชวรวิหาร ด้วยความศรัทธาของชาวอีสาน ที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์
2ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
3ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
4ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
5หนองหารเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีชื่อเสียงและกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่รวมของลำห้วยต่าง ๆ หลายสาย และยังเป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญทั้งทางด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง ในบริเวณหนองหารมีเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ
6สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อยู่ติดกับหนองหาร มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ได้รับอนุมัติให้จัดสร้างขึ้นเป็นแหล่งที่ 10 ของประเทศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดสวนฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2530
7สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์มีลักษณะเป็นสวนล้อมสระน้ำขนาดใหญ่ ชื่อ สระพังทอง เป็นสระโบราณเชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุเชิงชุม ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสวนดอกไม้ ไม้ประดับ สวนป่า สวนน้ำ สวนหินและสวนออกกำลังกาย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาหาความรู้ด้านพฤษศาสตร์ได้

โรงแรม
1ดุสิต1784 ถนนยุวพัฒนา
โทร.042-711198
101 ห้อง
ราคา 200-450 บาท
2รีสอร์ท50 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร : 0 4273 3339-41
จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 450 บาท
3สกลแกรนด์พาเลช383/14 ถนนไอทียู
โทร.042-718867
120 ห้อง
ราคา 700-2,800 บาท
4อิมพีเรียล โฮเต็ล1892 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร : 0 4271 1119, 0 4271 1887,
0 4271 3320
จำนวนที่พัก 230 ห้อง, ราคา 390 – 2,500 บาท
5เอ็ม เจ เดอะ มาเจสติก โฮเทล399 ถ.คูมือง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร : 0 4273 3771-4
จำนวนที่พัก 85 ห้อง, ราคา 600 – 5,600 บาท
6โรงแรมสมเกียรติ 1348/4 ถ.กำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร : 0 4271 1740 , 0 4271 1225
จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 100 – 200 บาท

ร้านอาหาร
1กรีนคอนเนอร์ถนนรัฐพัฒนา
โทร.042-711073
อาหารตามสั่ง อาหารต่างประเทศ
2ครัวบัวทองถนนนิติโยอาหารปลาน้ำจืด ปลาน้ำโขง
3คันทรีโฮมศูนย์การค้าสกลพลาซ่า
โทร.042-711542
อาหารสุกี้
4ชลบุรีถนนเปรมปรีดา
โทร.042-713166
อาหารทะเล
5พอใจถนนเปรมปรีดา
โทร.042-711073
อาหารตามสั่ง
6มิตรอุปถัมภ์ถนนสุขเกษม
โทร.042-711633
อาหารเช้า อาหารตามสั่ง
7ลานประตูแก้วถนนใสสว่าง
โทร.042-712252
ปลาน้ำจืด
8สะบันงาถนนรัฐพัฒนา
โทร.042-733428
อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง
9สะบันงาถนนรัฐพัฒนา
โทร.042-733428
อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง
10ห้องอาหารคูเมืองถนนคูเมือง
โทร.042-733771
อาหารบุฟเฟ่
11เครือวัลย์ถนนใจผาสุข
โทร.042-712233
ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กุนเชียงหมูกุนเชียงหมู
2ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย-ผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย-ผ้าไหม เช่น กระเป๋า, ดอกไม้, ของชำร่วย
3สร้อยคอหินมงคลสร้อยคอหินมงคล
4อุไอ่คำอุไอ่คำ
5แชมพูดอกอัญชัน+ขิงแชมพูดอกอัญชัน+ขิง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 3 = 1