ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลธาตุนาเวง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ ต.พังขว้าง แยกตัวเมืองเมื่อปี 2516 กำนันคนแรก คือ นายคำสี กงลีมา มี 18 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2534 แยกออกไปเป็น ต.ฮางโฮง 9 หมู่บ้าน และเทศบาลเมืองสกลนคร ขยายเขตครอบคลุมรวมเข้าเป็นเขตเทศบาลทั้งหมด และบางส่วน 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือเพียง 5 หมู่บ้าน กำนันคนที่ 2 คือ นายบุญเลิศ ทองชุม ปี 2533 – 2534 กำนันคนปัจจุบัน (คนที่ 3 ) คือ นายยงค์ ติ้วคะลา

พื้นที่

ลักษณะเป็นหมู่บ้านชุมชนชานเมือง ติดเขตเทศบาลเมืองสกลนคร มี 4 หมู่บ้านที่ถูกแบ่งเข้าไปอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอเสื่อ, ไพหญ้าคา(แฝก), ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 484 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เข้าสู่ตำบลได้ 3 ทาง จากที่ว่าการ อ.เมือง
1. ทางถนนนิตโย ไป บ้านหนองบัวใหญ่ 5 กม. และ บ้านรุ่งพัฒนา 7 กม.
2. ทางถนนนาเวง – นาคำ ไปบ้านมะขามป้อม และบ้านดงพัฒนา 5 กม.
3. ทางถนนสกล – กาฬสินธุ์ ไปบ้านโคกสว่าง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื่อ,น้ำหมากเม่า

โรงแรม
1โรงแรมภูพานเพลสสถาบันราชภัฎสกลนครราคา 300 – 600 บาท

ร้านอาหาร
1ครัวบัวทองบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัปลา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำหมากเม่าไอ่คำน้ำหมากเม่าไอ่คำ
2เสื่อ (ผือ, กก)ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อจาก ผือ และกก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

90 − 85 =