ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

บ้านท่าแร่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2427 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ชื่อซาเวียร์ เกโก ซึ่งอพยพครอบครัวจากตัวเมืองสกลนครข้ามหนองหาร มาตั้งหลักแหล่งใหม่ทางฝั่งเหนือของหนองหาร และได้สร้างโบสถ์ชื่อว่า “วัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่” เป็นศาสนาคริสต์นิกาโรมันคาทอริก แรกก่อตั้งบ้านท่าแร่ ได้มีครอบครัวชาวญวน อพยพประมาณ 10 ครอบครัว และคนพื้นเพอีสานอีก 10 ครอบครัว เข้ามาตั้งรกรากอยู่ด้วย รวมแล้ว 20 กว่าครอบครัว ปัจจุบันมี 2,200 ครอบครัว

พื้นที่

สภาพทั่วไปของบ้านท่าแร่ เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท แต่ละหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างกัน มีบางหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ
1 กิโลเมตร พื้นที่ราบลุ่มอยู่ติดหนองหาร ประชากรอาชีพทำนา/
ค้าขาย/รับจ้าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนฤดูแล้ง ประมงน้ำจืดหนองหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 646 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจากตัวเมืองสกลนคร ไปถนนสายสกลนคร-นครพนม บ้านท่าแร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 ก.ม. ห่างจากสนามบินพาณิชย์
14 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล,หนองหาร

สถานที่

1) หนองหาร
2) อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
3) สุสานคาทอลิก
4) โรงเรียนซนต์โยเซฟท่าแร่
5) สวนสาธารณะดอนเกิน
6) จุดชมวิวหนองหาร (สวนหย่อม)

สถานที่ท่องเที่ยว
1จุชมวิวหนองหาร
2วัดคริสต์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
3หนองหาร

โรงแรม
1ตองสามรีสอร์ทโทร : 087-8534006

ร้านอาหาร
1ร้านอาหารป๊อบ ในเขตเทศบาล โทร.042-741204อาหารไทย
2สวนอาหารท่าน้ำในเขตเทศบาล โทร.042-751162อาหารไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1งานประดิษฐ์จากผ้างานประดิษฐ์จากผ้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 6