ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขมิ้น มีหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลดงมะไฟ เป็นบางส่วน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่1,12 และ 13 และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น จำนวน 13 หมู่บ้าน คือ หมู่2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ11 เต็มพื้นที่หมู่บ้าน ส่วนหมู่ที่ 1,12 และ13 อยู่ในเขต อบต.บางส่วน โดย อบต.ขมิ้น ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขมิ้นเป็น อบต. เมื่อวันที่ 30 มีนามคม 2539

พื้นที่

พื้นที่ตำบลขมิ้นมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลูกคลื่น มีที่ราบสูงทางทิศเหนือลาดต่ำลงด้านทิศใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนครทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 23 กม. มีพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองลาด ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,519 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบลขมิ้น เดินทางได้หลายเส้นทาง โดยเฉพาะถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินสายสกลนคร-อุดรธานี ระยะทางประมาณ 23 กม.รพช.สายฮางโฮง-บ้านขมิ้น และถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทานน้ำอูน ซึ่งถนนทุกสายหลักเป็นถนนราดยางแอสพัลท์

ผลิตภัณฑ์

พริกสด

สถานที่

1.อบต.ขมิ้น
2.เทศบาลตำบลขมิ้น
3.น้ำตกประชาสุขสันต์
4.สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร
5.วัดแดนโมกษาวดี
6.วัดสะพานศรี
7.สถานีตำบลภูพานตำบลขมิ้น
8.วัดป่าโนนวิเวกจันทาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกประชาสุขสันต์ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านประชาสุขสันต์ หมู่9 ต.ขมิ้น ห่างจากถนนสายสกลนคร-อุดรธานี ประมาณ 10 กม. มีถนนเดินทางเข้าถึงน้ำตกได้ เป็นน้ำตก 7 ชั้น
2สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนครที่ตั้ง ริมถนน รพช.สายฮางโฮง-บ้านขมิ้น บ้านโคกเลาะ หมู่4 ต.ขมิ้น เป็นแหล่งขยายพันธุ์และแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไหม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน
3วัดสะพานศรีตั้งอยู่บ้านพานพัฒนา หมู่10 ต.ขมิ้น เป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมเประเพณี และการศึกษา มีร.ร.ปริยัติธรรมสาธิต การศึกษาและโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และร่วมสนับสนุนจัดประเพณีแห่งปราสาทผึ้ง เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดทุกปี
4วัดแดนโมกษาวดีตั้งอยู่ที่บ้านพาน หมู่8 ต.ขมิ้น เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่า เพาะพันธุ์กล้าไม้ แจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป และเป็นแหล่งปฎิบัติธรรม

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าม่าน
2กระถางไม้แขวนทรงบ้านกระถางไม้แขวนทรงบ้าน
3น้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาร้า
4พริกสดพริกสดพันธุ์เหลืองทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ต้องการของตลาด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

6 + 4 =