ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2378 ได้มีครอบครัวของนายสุนางไส มีภูมิลำเนาเดิมที่บ้านภูแล่นช้าง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้ามาทำไร่เลื่อนลอย ต่อมามีพระภิกษุและชาวบ้านเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม จึงได้แวะฉันเพลที่ริมหนองน้ำต่อมาเป็นหมู่บ้านจึงเรียกหมู่บ้านแถวนี้ว่า “บ้านหนองฉันเพล” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า”บ้านจันทร์เพ็ญ” ขึ้นกับตำบลเต่างอย ได้แยกตำบลเมื่อปี พ.ศ.2527

พื้นที่

สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบเชิงเขาภูพานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ประมาณ 70% มีหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ราบ 6 หมู่บ้าน อยู่บนภูเขา 2 หมู่บ้าน มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1 แห่งขนาดเล็ก 4 แห่งและลำห้วย 2 สาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านโคกงอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ บ้านขัวสูง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านม่วงคำ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปศุสัตว์
อาชีพเสริม ปลูกพืชฤดูแล้าง หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,690 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวจังหวัด มาตามถนนสายสกล-นาแก ถึง กม.7 บ้านนายอ ต.งิ้วด่อน อ.เมือง เลี้ยวขวาตามถนน ร.พช.นายอ-บึงน้อย เลี้ยวขวา ตามถนน โนนหอม กวนบุ่น ผ่านตำบลเต่างอย เข้าสู่ตำบลจันทร์เพ็ญที่บ้านบึงสา หมู่3 ต.จันทร์เพ็ญ ระยะทาง 28 กม. (ถนนลาดยาง)

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ
2.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผายล
3.โรงเรียนจันทร์เพ็ญ
4.อ่างเก็บน้ำห้วยหาด
5.พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์วัดบึงสา
6.วัดคาทอลิกจันทร์เพ็ญ
7.วัดคาทอลิกโคกกลาง
8.สถานีอนามัยจันทร์เพ็ญ

สถานที่ท่องเที่ยว
1อุทยานแห่งชาติภูผายลอุทยานแห่งชาติผูผายลเปลี่ยนชื่อมาจากอุทยานแห่งชาติห้วยหด อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีอ่างเก็บน้ำ ภูผายลมีภาพเขียนโบราณ มีถ้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยห้วด หมู่4 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
2อ่างเก็บน้ำห้วยหวดสร้างขึ้นตามพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปิดกั้นลำห้วยหวดเพื่อเก็บกักน้ำใช้เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา แหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามตั้งอยู่บ้านห้วยหวด หมู่4 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
3พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์วัดบึงสาเป็นที่เก็บและแสดง เครื่องใช้ประดับ ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ซึ่งขุดได้บริเวณบ้านบึงสา โดยเก็บรวบรวมไว้ที่วัด บึงสา หมู่3 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
4พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์วัดบึงสา
5อ่างเก็บน้ำห้วยหวด

โรงแรม
1อุทยานแห่งชาติภูผายล (อุทยานแห่งชาติห้วยหวด)ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย
จ.สกลนคร 47260
โทร : 0 4298 1057

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง
2ไม้กวาดไม้กวาดบ้าน ชนิดด้ามสั้นและขนาดด้ามยาว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1