ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกศิลา ห่างจากอำเภอเจริญศิลป์ 10 กม. มี 8 หมู่บ้าน เดิมขึ้นกับอำเภอสว่างแดนดิน และแยกมาจากตำบลทุ่งแก เมื่อปี 2505 ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ติดลำน้ำยามระหว่างอำเภอเจริญศิลป์กับอำเภอวานริวาส ที่มาตำบลโคกศิลา เนื่องจากตำบลโคกศิลาเป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นลูกรัง/หิน โคกคือที่สูง ศิลาคือหิน จึงตั้งชื่อว่า “โคกศิลา”

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลโคกศิลาเป็นท้องนาฤดูฝนน้ำจะท่วมที่นา ทำให้ข้าวเสียหาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,056 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 จากอำเภอ-บ้านกุดนาขาม-บ้านโคกศิลา (ที่ทำการ อบต.โคกศิลา)ระยะทาง 10 กม. ลาดยางตลาดสาย
เส้นทางที่ 2 จากอำเภอ-ทุ่งคำ-สร้างฟาก-ปลวก-หนองทุ่ม-หนองโจด-โคกศิลา (ที่ทำการอบต.โคกศิลา) ระยะทาง 15 กม. ลาดยาง 6 กม. ลูกรัง 9 กม.ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นลูกรังทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1.วัดสวนโมกข์
2.อ่างคำนุ้ย
3.บ่อน้ำเต้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหมได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้นเรียบ ผ้าเกล็ดเต่า มีรูปแบบสีสันสวยงาม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

78 − = 76