ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาฮีเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออากาศอำนวย มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านนาฮี, หมู่ 2 บ้านนากะทาด, หมู่ 3 บ้านสงเปือย, หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์, หมู่ 5 บ้านบะมะเกลือ, หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ 7 บ้านทุ่งพัฒนา, หมู่ 8 บ้านนาฮี, หมู่ 9 บ้านนากะทาด, ประกาศแยกเป็นตำบลจากตำบลวาใหญ่ เมื่อ ปี พ.ศ.2522 และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต. เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 กำนันคนปัจจุบัน คือ นายถนอม น้อยโสมศรี

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และประชากรส่วนมากมีอาชีพในการทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่บางส่วนในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูแล้ง ราษฎรจะทำอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ สีเคมี ตัดเย็บเสื้อผ้า) เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง ตัดเย็บเสื้อผ้า ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยูคาลิปตัส ยางพารา หวาย เลี้ยงสัตว์ (โค)

สาธารณูปโภค

ตำบลนาฮี ไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
– ระบบประปา มีครบทั้ง 9 หมู่บ้าน
– โทรศัพท์ระบบ ADSL
– จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 เลขหมาย

การเดินทาง

ต.นาฮี ตั้งอยู่ห่างจาก จ.สกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 จากสามแยกบ้านสูงเนิน อ.พรรณานิคม ถึง อ.อากาศอำนวย ซึ่งเป็นพื้นที่ของ อ.อากาศอำนวย รวมระยะทางประมาณ 57 กม. และตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ 18 กม. มีเส้นทางเข้าถึงได้ 3 เส้นทางหลัก คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร – อุดรธานี) บริเวณศูนย์ราชการ อ.พรรณานิคม เข้าสู่ อ.อากาศอำนวย
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บริเวณสามแยกบ้านสูงเนิน อ.พรรณานิคมเข้าสู่ อ.อากาศอำนวย
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 จาก อ.อากาศอำนวย ไป อ.เซกา จ.หนองคาย ผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ต.วาใหญ่ ได้แก่ บ้านวาใหญ่ บ้านโคกไม้ล้ม บ้านกุดจอก บ้านข้าวแป้ง และบ้านบง เข้าสู่พื้นที่ตำบลนาฮี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ ผ้าขาวม้า

สถานที่

1. อบต.นาฮี
2. สถานีอนามัยนาฮี
3. วัด, สำนักสงฆ์ 10 แห่ง วัดคริสต์ 1 แห่ง วัดเจ้าแม่กวนอิม 1 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
5. ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดศรีสมพรวัดศรีสมพรเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนาคปรกเก่าแก่อายุประมาณ 800 ปี เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะแบบขอมทำด้วยไม้สีดำแกะสลัก(ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นไม้ชนิดไหน) มีความสูงจากฐานถึงนาคปรก 4.18 เมตร หน้าตักกว้าง 17 เซนติเมตร ขุดพบโดยบังเอิญจากที่นาของนายเขียน บัวศรี ราษฎรบ้านนากะทาด โดยเจ้าของที่นาได้ว่าจ้างเด็กขุดบ่อเลี้ยงปลาลึกประมาณ 1 เมตร ชาวบ้านจึงได้ประชุมหารือและได้มีมติให้อันเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดศรีสมพร บ้านนากะทาด ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
2วัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองเป็นวัดราษฎร์

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่
2ผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีเคมี
3ภาชนะจักสานจากเส้นพลาสติกภาชนะจักสานจากเส้นพลาสติก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

87 + = 96