ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลท่าก้อน เป็นส่วนหนคึ่งของ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ต่อมาทางราชการได้ประกาศแยกตำบลท่าก้อน เมื่อ พ.ศ.2518 มีหมู่บ้านรวม 6 หมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ.2542 ได้มีการแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ออกไปอีก 1 หมู่บ้าน คือบ้านท่าควายเป็นหมู่ที่ 7 และ ปี พ.ศ.2543 ได้แยกหมู่บ้านท่าก้อนหมู่ที่ 1 ออกไปอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าก้อนเหนือเป็นหมู่ที่ 8 จนถึงปัจจุบัน รวม 8 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลให้เป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2540

พื้นที่

ต.ท่าก้อนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ในฤดูฝนน้ำจะท่าม และมีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำน้ำสงคราม ราษฎรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนใกล้ลำน้ำ และมีการขยายชุมชนขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ซาง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.นาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.หนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช จับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,206 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลท่าก้อน ห่างจาก จ.สกลนคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 จากสามแยกบ้านสูงเนิน อ.พรรณานิคม ผ่าน ต.บะหว้า ต.โพนแพง ต.อากาศ ต.นาฮี เป็นระยะทางรวม 82 กม. และห่างจากตัว อ.อากาศอำนวยไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 25 กม.
เส้นทางเข้าสู่ตำบลท่าก้อนมี 1 เส้นทาง คือ ตามทางหลวงหมายเลข 2094 ถนนเป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีเคมี,เสื่อ

สถานที่

1. อบต.
2. สถานีอนามัย จำนวน 3 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
5. วัด จำนวน 8 แห่ง
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีเคมีผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีเคมี มีสีสรรสวยงาม มีความปราณีต หลากหลายรูปแบบ
2เสื่อผลิตภัณฑ์จักสานเสื่อจากต้นผือ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 6 = 9