ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเขือง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนเขือง บ้านสร้างดู่ บ้านสร้างแป้น อยู่ในการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแวง บ้านโนนเสาขวัญ บ้านตาลเดี่ยว บ้านโคกสีไค บ้านนางัว บ้านโนนเรือ และบ้านโพนงาม

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 33,416 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะในการทำนา เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ร้อยละ 30 เหมาะในการเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ) ลักษณะดินเหนียวปนลูกรัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตาลเนิ้ง, ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส และ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พันนา, ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำสวน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทำไม้กวาดดอกหญ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,359 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,019 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางด้วยเส้นทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานี-สกลนคร เลขที่ 22 อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 96 จากอุดรธานี ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน 19 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนคร 70 กิโลเมตร เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นทาง รพช.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1. เทศบาลตำบลดอนเขือง
2. อบต.แวง
3. วัดโพธิ์ชัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1ไม้กวาดดอกหญ้าผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประจำครัวเรือน ทำจากดอกแขม ลักษณะอ่อน เหนียว ทำความสะอาดได้หมดจด มีด้ามจับเหมาะมือ นำหนักเบา เก็บรักษาง่าย แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

43 − = 35