ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสว่างแดนดินเดิมเรียกว่าบ้านหัน ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2438 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาตำบล (นิติบุคคล) และในปี 2540 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีการปกครอง 22 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสว่างดินแดน 5 หมู่บ้าน) ในปี 2545 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน รวมเป็น 25 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีห้วยสานจอดไหลผ่านประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และค้าขาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ้านถ่อน, อบต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บ้านต้าย, อบต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,170 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ตามถนนนิตโย (สายสกลนคร-อุดรธานี) มีพื้นที่บางส่วนเป็นของเทศบาล ตำบลสว่างดินแดน เป็นชุมชนที่อยู่ในชุมชนเมือง

ผลิตภัณฑ์

น้ำผึ้ง

สถานที่

1.แหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียง วัดชัยมงคล

สถานที่ท่องเที่ยว
1โบราณสถานอารยธรรมบ้านเชียงวัดชัยมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านดอนธงชัย หมู่15 ต.สว่างแดนดิน เป็นแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ขุดพบโครงกระดูก และหม้อลายขณะนี้อยู่ระหว่างกรมศิลปากรออกเแบบและวางโครงการดำเนินการขุด และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้บุคคลทั่วไปมาศึกษาต่อไป
2โบราณสถานอารยธรรมบ้านเชียง

โรงแรม
1โรงแรมแพรทตี้ถนนนิตโย หมู่11 ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทร : 042 721131
ห้องธรรมดาคืนละ 150 บาท
ห้องปรับอากาศ คืนละ 350 บาท

ร้านอาหาร
1ร้านบิ๊กบอสถนนนิตโย หมู่11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร
อาหารไทย จีน
2ร้านเสริมมิตรถนนนิตโย หมู่11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
อาหารไทยจีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมทองม้วนขนมทองม้วน
2น้ำผึ้งน้ำผึ้งบริสุทธิ์จากเกสร/น้ำหวาน ดอกยางพารา ดอกนุ่น ดอกลำไย สบเสือ ดอกไม้ป่า
3ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
4ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
5ผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าฝ้ายย้อมคราม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

23 + = 27