ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพันนา เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2430 ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านดุง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพันนา หมู่ 2 บ้านโมน หมู่ 3 บ้านถ่อน หมู่ 4 บ้านงิ้ว หมู่ 5 บ้านแย้ หมู่ 6 บ้านคำตานา หมู่ 7 บ้านหนองหอยคัน หมู่ 8 บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ 10 บ้านพันนาใต้ หมู่ 11 บ้านเมืองทอง หมู่ 12 บ้านพันนานคร

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,625 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,538 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 55 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลพันนา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายสกลนคร – อุดรธานี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. กู่พันนา (ปราสาทขอมบ้านพันนา)
2. ศูนย์ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตำบลพันนา
3. บึงคำอ้อ

สถานที่ท่องเที่ยว
1กู่พันนาเป็นโบราณสถานเก่าแก่สมัยศิลปะบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรียกว่า อโรคยาสถาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์เดือนมกราคม 2546

ร้านอาหาร
1ร้านน้องจุ่นบ้านง่อนหนองพะเนาว์ ตำบลบ้านง่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวอาหารตามสั่ง อาหารขึ้นชื่อ สุกี้ทะเล
2ร้านบิ๊กบอสคาราโอถนนนิตโย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าฝ้ายย้อมคราม
2ผ้าฝ้ายลายนาคร้อยผ้าฝ้ายลายนาคร้อย
3หัตถกรรมจากผ้าฝ้ายหัตถกรรมจากผ้าฝ้าย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

49 + = 59