ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลธาตุทอง ได้แยกออกจากตำบลพันนาเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างดินแดน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านธาตุ หมู่ 2 บ้านหินโงม หมู่ 3 บ้านโนนสร้างไพ หมู่ 4 บ้านหนองหอย หมู่ 5 บ้านคันชา หมู่ 6 บ้านโคกหลวง หมู่ 7 บ้านเดิด หมู่ 8 บ้านเดื่อ

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 18,643 ไร่ พื้นที่ 60 % เป็นป่าไม้เบญจพรรณ สภาพดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง 40 % ของพื้นที่เป็นที่ลุ่มใช้ในการเพาะปลูกทำนา มีลำห้วยและแหล่งน้ำธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,301 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.08 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เส้นทาง อุดรธานี – สกลนคร แยกระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 92 จากอุดรธานี เข้าสู่ตำบลด้วยเส้นทาง รพช. ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านแรกของตำบล คือ บ้านคันขา

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. อบต.ธาตุทอง
2. วัดพระธาตุมีชัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าฝ้ายย้อมครามผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม ทำด้วยความประณีต มีเนื้อผ้าดี สีน้ำเงินเข้มสวยงาม สีติดทนนาน มีให้เลือกมากมาย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

16 − = 13