ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแวง ตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ำหนองแวง เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลี้ยงไว้กิน และใช้ในการเกษตร ปี 2452 ได้ตั้งเป็นหมู่บ้านหนองแวง ขึ้นกับ ต.วานรนิวาส ปี 2513 แยกเป็น ต.หนองแวง มี 18 หมู่บ้าน และ ปี 2536 ได้แยกเป็น 2 ตำบล โดยตำบลหนองแวง อยู่ด้านทิศเหนือของ ตำบลหนองแวงใต้ มี 5 หมู่บ้าน และใช้ชื่อตำบลเดิม

พื้นที่

ตำบลหนองแวง มีเขตการปกครอง จำนวน 5 หมู่บ้าน มีระยะห่างจากอำเภอ 18 กม. ห่างจากจังหวัด 100 กม. และมีพื้นที่ประมาณ 27 ตร.กม. หรือ 16,875 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำหัตถกรรม ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 940 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางเข้าสู่ตำบล มีระยะทางจากอำเภอถึงตำบล 18 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
2. วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
3. โบสถ์ 3 แห่ง
4. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหมมีการทอผ้าไหมหลายประเภท คือ ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมเกล็ดเต่า และ ผ้าไหมลายประยุกต์
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 29 = 33