ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวานรนิวาส ในปัจจุบัน เดิมเรียกว่า บ้านกุดลิง คำว่า “กุด” คือ บริเวณที่ลำน้ำไหลมาสิ้นสุด ส่วนคำว่า “ลิง” นั้ง หมายถึง ต้นหูลิง “กุดลิง” จึงหมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นบริเวณที่สิ้นสุดของลำน้ำที่มีต้นหูลิงมาก “วานรนิวาส” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2404 โดยมีพระราชประชาราฎร์รักษา (ท้าวจันโสม) เป็นเจ้าเมือง และเมืองวานรนิวาสได้ยกฐานะเป็น อ.วานรนิวาส ในปี 2440 มีพระประชาราษฎร์รักษา (ฉิม ศรีถาพร) เป็นนายอำเภอวานรนิวาสคนแรก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแวงใต้ และ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคอนสวรรค์ และ ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขัวก่าย และ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง, เลี้ยงสัตว์ (โค, กระบือ)

สาธารณูปโภค

– มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
– มีสำนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง (ในเขตเทศบาล)
– มีที่ทำการไปรณีย์ จำนวน 1 แห่ง (ในเขตเทศบาล)

การเดินทาง

ตำบลวานรนิวาส ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 แยกจาก อ.พังโคน ถึง อ.วานรนิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ของตำบลวานรนิวาส รวมระยะทางประมาณ 85 กม.
มีเส้นทางเข้าถึงได้ 2 เส้นทางหลัก คือ
– เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 แยกจาก อ.พังโคน ถึง อ.วานรนิวาส
– เส้นทางที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2307 ไป อ.อากาศอำนวย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส และส่วนราชการต่าง ๆ
2. โรงพยาบาลวานรนิวาส
3. หลวงพ่อตะเคียนทอง วัดเสบุญเรือง บ.วานรนิวาส หมู่ที่ 4
4. อ่างเก็บน้ำห้วยโทง บ.ห้วยโทง หมู่ที่ 14
5. อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ.หินกอง หมู่ที่ 17

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋ากระเป๋า
2ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้า
3ผ้าทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมโสร่ง ฯลฯ
4หมอนฟักทองหมอนฟักทอง
5เสื้อไหมพรมเสื้อไหมพรม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 34 = 35