ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหว้า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเขาฉกรรจ์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองเจริญ หมู่ 2 บ้านโคกข้าวเหนียว หมู่ 3 บ้านหนองกะทะ หมู่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ หมู่ 5 บ้านหนองหว้าตาเชียง หมู่ 6 บ้านธารนพเก้า หมู่ 7 บ้านซับมะนาว หมู่ 8 บ้านเขาดิน หมู่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 10 บ้านเกาะรัง หมู่ 11 บ้านโป่งเกตุ หมู่ 12 บ้านเขาสำพุง หมู่ 13 บ้านหนองโสน หมู่ 14 บ้านหนองคล้า หมู่ 15 บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ หมู่ 16 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 17 บ้านคลองสำราญ หมู่ 18 บ้านทรัพย์ประเสริฐ หมู่ 19 บ้านหนองแสง หมู่ 20 บ้านวังสีทอง

พื้นที่

ลักษณะเป็นที่ราบ และที่ราบสูง มีลำห้วยธรรมชาติ และลำคลองที่สำคัญ คือ คลองพระสะทึง และมีภูเขาที่สำคัญ เขาสำพุง และเขาดิน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,646 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.50 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 38 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าตำบลจากอำเภอเขาฉกรรจ์ เส้นทางลาดยาง ผ่านหมู่ที่ 11,5,8,17,2,20,10,18,7,9,21 เส้นทางลูกรัง ผ่าน ม.4,13,3,19,15,12

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแกง,น้ำเสาวรส,ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1. วัดเกาะรัง
2. วัดเขาน้อย
3. วัดคลองเจริญ
4. วัดซับสมบูรณ์
5. วัดธารนพเก้า
6. วัดคลองสามัคคี
7. วัดถ้ำเขาสำพุง
8. ถ้ำเขาสำพุง

สถานที่ท่องเที่ยว
1ถ้ำลำพุงตำบลหนองหว้า มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณถ้ำสำพุง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12 ต.หนองหว้า อ.เขากรรจ์ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ถ้ำเขาสำพุงเป็นถ้ำที่เกิดในภูเขาหินปูน
2ถ้ำสำพุงตำแหน่งที่ถ้ำอยู่ห่างจากเขาฉกรรจ์มาจากทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร ในบริเวณจะมีถ้ำ 2 ถ้ำ แต่ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีจะเป็นถ้ำใหม่ ซึงมีปากปากถ้ำหันไปทางทิศตะวันตก อยู่สูงขึ้นไปจากเชิงเขา 15 เมตร บริเวณปากถ้ำเป็นลานกว้างประมาณ 5 เมตร
3ถ้ำสำพุงภายในถ้ำเป็นโถงกว้างประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ความสูงจากพื้นที่ถึงเพดาน ประมาณ 15 เมตร ตอนในที่สุดมีช่องกว้างลึกต่อลงไปอีก ที่ผนังโถงใหญ่ของถ้ำมีหินงอกหินย้อยเรียงเป็นระยะ ๆ บริเวณปากถ้ำมีลมพักเข้า-ออก ตลอดเวลาทำให้อากาศภายในถ้ำ มีการถ่ายเทได้ดีมาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋ากระเป๋า
2ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งที่สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายชนิด
3น้ำผึ้งน้ำผึ้ง
4น้ำพริกแกงผลผลิตจากเกษตร มาแปรรูปเป็นน้ำพริกแกง นำมาปรุงรส
5น้ำเสาวรสผลผลิตจากลูกเสาวรสแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ น้ำเสาวรส
6ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
7มะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้ว
8เปลญวนเปลญวน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระแก้ว.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

55 + = 64