ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

ราษฎรได้เริ่มเข้ามาอาศัยอยู่เมื่อประมาณ 200 ปีเศษ มูลเหตุที่เรียกว่าตำบลแซร์ออ มาจากภาษาเขมร เนื่องจากราษฎรที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่แรกประกอบอาชีพทำนา ซึ่งสามารถปลูกข้าวได้งอกงามดี ต่อมามีการนำเอาภาษาเขมร มาตั้งชื่อหมู่บ้านเรียกว่า “แซร์ออ” ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า “นางาม” เดิมตำบลแซร์ออเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลช่องกุ่ม เมื่อมีราษฎรอพยพมาอาศัยมากขึ้น จึงขอแยกตำบลใหม่ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อพ.ศ.2525

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ราษฎรส่วนมากปลูกบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แบ่งพื้นที่เป็น 14 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,616 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.99 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางไปยังตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ จากอำเภอวัฒนานครตามถนนลาดยางสายวัฒนานคร – แซร์ออ ระยะทาง 30 กม. จากอำเภออรัญประเทศ โดยถนนลาดยาง ระยะทาง 27 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ

สถานที่

1) ร.ร.บ้านแซร์ออ
2) ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา
3) ร.ร.บ้านเขาพรมสุวรรณ
4) วัดแซร์ออ
5) วัดใหม่พัฒนา
6) วัดเขาพรมสุวรรณ
7) วัดซับสมบูรณ์
8) สถานีอนามัยบ้านแซร์ออ
9) สถานีอนามัยบ้านเขาพรมสุวรรณ

สินค้าที่น่าสนใจ
1ตอไม้ รากไม้ตอไม้ รากไม้
2ตะกร้าตะกร้า
3ผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองทอด้วยมือ
4มังกรคาบแก้วมังกรคาบแก้ว
5รากไม้ ตอไม้รากไม้ ตอไม้
6หัตถกรรมจากรากไม้หัตถกรรมจากรากไม้
7หัตถกรรมตอไม้หัตถกรรมตอไม้
8โต๊ะกลางเล็กโต๊ะกลางเล็ก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระแก้ว.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 5