ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

บ้านช่องกุ่มเริ่มก่อตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี โดยประชาชนอพยพมาจากเวียงจันทร์ เดิมชื่อว่าบ้าน “ทองสองตุ่ม” ต่อมาประชาชนได้อพยพมากขึ้น และขยายเป็นชุมชนใหญ่ และมีการเรียกชื่อหมู่บ้านเปลี่ยนไปเป็น “บ้านช่องกุ่ม” จนถึงปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นตำบล

พื้นที่

ตำบลช่องกุ่มอยู่ห่างจากอำเภอวัฒนานคร ประมาณ 25 กิโลเมตร สภาพดินเป็นดินทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,280 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยาง ระยะทางห่างจากอำเภอวัฒนานคร 25 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพระปรง

สถานที่

1) อ่างเก็บน้ำพระปรง
2) อ่างเก็บน้ำห้วยชัน
3) สถานีอนามัยบ้านช่องกุ่ม
4) สถานีอนามัยบ้านห้วยชัน
5) โรงเรียนบ้านช่องกุ่ม
6) โรงเรียนบ้านห้วยชัน
7) โรงเรียนสี่แยกหนองหัวช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว
1อ่างเก็บน้ำห้วยพระปรงดำเนินการสร้างโดยกรมชลประทาน สันฝายยาว 406 เมตร พื้นที่รับน้ำ 110,169 ไร่ บรรจุน้ำได้ 97 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่เขาโดยรอบ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2อ่างเก็บน้ำห้วยพระปรง

หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระแก้ว.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

27 + = 36