ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคคลานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองแรง ต่อมาได้รับประกาศให้แยกเป็นตำบลโคคลานตาม พรบ. ปกครองท้องถิ่นที่มี 5 หมู่บ้าน โดยมีนายประสงค์ ยงพานิชย์ เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันมี 6 หมู่บ้าน มีนายบุญนาค พินแพทย์

พื้นที่

มีพื้นที่ 47.48 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีลักษณะเป็นแอ่งก้นกระทะ สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายไม่อุ้มน้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวง กิ่งอ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงส้ตว์ เป็ด ไก่ โค กระบือ สุกร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,616 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

รถยนต์ขนส่งภายในตำบล
สายอรัญประเทศ-โคคลาน
สายโคคลาน – วัฒนานคร
สายตาพระยา-หนองผักแว่น

ผลิตภัณฑ์

โค-กระบือ

สถานที่

1) โรงเรียนบ้านโคคลาน
2) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
3) โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิวงศ์
4) โรงเรียนบ้านซับม่วงวิทยา
5) วัดบ้านโคคลาน
6) วัดบ้านสองพี่น้อง
7) สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
8) อ่างเก็บน้ำคลองตะเคียน

สถานที่ท่องเที่ยว
1อ่างเก็บน้ำคลองตะเคียนอ่างเก็บน้ำคลองตะเคียน ตั้งอยู่ที่บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือผลผลิตทางการเกษตร โค-กระบือ
2ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระแก้ว.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

58 − 52 =