ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

เศทบาลตำบลวังทอง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวังสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่อพยพเข้ามาทำไร่จากหลายพื้นที่ของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน ปัจจุบันทางราชการให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเข้ามาดำเนินการออกหนังสือสำคัญเข้ากิน (สปก.4-01)

พื้นที่

เทศบาลตำบลวังทอง อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวังสมบูรณ์ อยู่ห่างจากกิ่งอำเภอประมาณ 15 กม. มีเนื้อที่ 143.5 ตารางกิโลเมตร ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำสวน และทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่/เลี้ยงสัตว์/ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง/เล้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,657 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 16 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายหลัก 3 สาย ระยะทางจากกิ่งอำเภอ ประมาณ 15 กม. เป็นถนนลาดยาง 2 สาย และหินคลุก 1 สาย ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า / ดอกไม้จันทร์ / แชมพูสระผม/สานตะกร้า/ป๋ยหมัก

สถานที่

1. โรงเรียน สปช.7 แห่ง
2. โรงเรียน ตชด. 2 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
4. ศูนย์บริการ กศน. 1 แห่ง
5. วัด 3 แห่ง วัดวังทอง/วัดวังดารา/วัดป่าบัวพัฒนา
6. ที่พักสงค์ 16 แห่ง
7. สถานีอนามัย 2 แห่ง
8. ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
9. ศูนย์อบรมวังสวนฟ้า 1 แห่ง
10. ศูนย์เกื้อกูลชุมชนวังสุวรรณ 1 แห่ง
11.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกเขาสิบห้าชั้นอยู่ในเขตรอยต่อจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ที่บ้านวังไผ่ ต.วังทอง กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ระยะทางจากกิ่ง อ.วังสมบูรณ์ถึงน้ำตกเขาสิบห้าชั้น 25 กิโลเมตร
2วัดถ้ำทานตะวันอยู่ในพื้นที่บ้านเขาแหลม ม.1 ต.วังทอง ห่างจากกิ่ง อ.วังสมบูรณ์ ประมาณ 8 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้า แข็งแรง ทนทาน ไม่หลุดร่วงง่าย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระแก้ว.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 5 =